1. Fornøyde kunder
  2. Sørlandet Sykehus

Avgiftningsposten Sørlandet sykehus

“I tillegg til medikamentell behandling og miljøterapeutiske tiltak brukes blant annet massasjestolen aktivt for å avhjelpe abstinenssymptomer og for å fremme fysisk og psykisk velvære ”

- Frode Dunsæd

Sørlandet sykehus

bwell-sorlandet-sykehus.jpg

I tillegg til medikamentell behandling og miljøterapeutiske tiltak brukes blant annet massasjestolen aktivt for å avhjelpe abstinenssymptomer og for å fremme fysisk og psykisk velvære.

Frode Dunsæd, enhetsleder ved avgiftningsposten i Kristiansand sier følgende etter flere års erfaring med Bwell’s PowerNap konsept:

”På avgiftningsposten ved Sørlandet sykehus i Kristiansand har vi de siste tre årene hatt massasjestol fra Bwell tilgjengelig for pasienter og personale.

Avgiftningsposten gir tilbud om avrusning og abstinensbehandling til mennesker med ulik rusproblematikk som alkohol, medikamenter og ulike typer narkotiske stoffer.

Abstinenssymptomene vil variere fra pasient til pasient, og behandlingen er derfor individuelt tilpasset. Ofte vil pasientene være plaget av muskel- og leddsmerter og angstproblemer og en generelt nedsatt allmenntilstand.

I tillegg til medikamentell behandling og miljøterapeutiske tiltak brukes blant annet massasjestolen aktivt for å avhjelpe abstinenssymptomer og for å fremme fysisk og psykisk velvære.

Vi får positive tilbakemeldinger fra brukerne av massasjestolen, og har derfor valgt å videreføre ordningen for en ny treårsperiode.

Massasjestolen er også tilgjengelig for – og brukes av – pleiepersonale og av merkantilt personale, som gir tilbakemeldinger på at massasjestolen virker sykdomsforebyggende.

Ja takk!

Jeg ønsker mer informasjon om deres produkt.

Jeg ønsker å melde meg på deres nyhetsbrev

Nyheter og andre oppdateringer fra oss i Bwell.

Bwell Norge AS
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Tlf. 67 83 24 20

facebook

Trygg-Media-Logo