1. Kontakt
  2. Våre verdier

Bwell - Vi holder friske medarbeidere friske

Våre verdier er ærlighet, forutsigbarhet og trygghet. Samtidig som vi står for engasjement og glød! Dette skal vises i vårt samarbeid og adferd ovenfor kunder og samarbeidspartnere i alle ledd.

Vår visjon er å holde friske medarbeidere friske.

Vårt mål er at medarbeidere skal være fornøyde, forstår hvorfor de skal bruke Bwell og kjenner effekten.
Vi mener det er nødvendig med konkrete løsninger for å skape helsefremmende og lønnsomme arbeidsplasser. Vi vet av erfaring og forskning at folk gjør en bedre jobb og har det bedre hvis de henter seg inn igjen i hverdagen.

Våre produkter er bygget på forskning og faglig dokumentasjon.

Ja takk!

Jeg ønsker mer informasjon om deres produkt.

Jeg ønsker å melde meg på deres nyhetsbrev

Nyheter og andre oppdateringer fra oss i Bwell.

Bwell Norge AS
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Tlf. 67 83 24 20

facebook

Trygg-Media-Logo