Mindfulness

Bwell skreddersyr kortere og lengre kurs i mindfulness for bedrifter og enkeltpersoner.

Hva er mindfulness?

Mindfulness har sine røtter fra buddhistisk østlig tradisjon og er 2500 år gammel. Den formen for mindfulness-trening vi omtaler her, er frikoblet fra den religiøse dimensjonen og det er stort sett denne formen som praktiseres i vesten. Kabat-Zinn regnes som den vestlige grunnleggeren av mindfulness og på 80-tallet etablerte han en egen klinikk for mindfulness på Universitetssykehuset i Massachusetts.

Mindfulness handler om å være bevist til stede i livet akkurat nå, uten å dømme. Å kunne forholde seg til det som skjer her og nå, uten å bli fanget av følelser, eller tanker, som drar oss i retning av bekymringer om morgendagen, eller grubling over fortiden. Det motsatte av mindful er ubevisst, fraværende og fordomsfull.

Hva er mindfulness-trening

Å være bevisst til stede/å være mindful er en treningssak. Og for å oppnå effektene av det mindfulness-trening kan gi oss, må vi investere tid. Mindfulness-trening består av øvelser for sittende meditasjon, kroppsskanning og mindfulness i bevegelse.  Øvelsene som består av sittende meditasjon regnes for å være de mest effektive for å trene vår egen evne til å forholde oss til virkeligheten slik den er og returnere til «her og nå». Man øver på å observere alt som skjer i stillheten, med en åpen og nysgjerrig holdning, uten å dømme.

Forskning og effekt

Forskere har funnet målbare endringer i hjerneområder som er sentrale for stress, empati, selvfølelse og hukommelse hos forsøkspersoner som hadde praktisert mindfulness-trening. Forskningen dokumenterer at hjernen er formbar og at vi ved å meditere kan spille en aktiv rolle i å endre hjernen og øke vår oppmerksomhet og livskvalitet. Forskning viser at mindfulness-trening kan bidra til reduksjon av stress, gir økt fokus og konsentrasjon, økt evne til empati, bedrer søvn, stabiliserer blodtrykk, styrker emosjonell intelligens, styrker immunsystemet og kroppens evne til å håndtere sykdom, og gir økt livskvalitet.

Det forskes også på mindfulness i Norge. Anders Meland har i sin doktorgradsavhandling forsket på effektene av 4-12 måneders mindfulness-trening i prestasjonsmiljøer i Luftforsvaret og toppidretten. Ved bruk av objektive måleparameter (oppmerksomhetstester og måling av stresshormoner) fant han positiv sammenheng mellom grad av mindfulness og fleksibel oppmerksomhet. Treningen virket stressreduserende på akutt og langvarig belastning, også i perioder med ekstrem ytre arbeidsbelastning. Analysene av dybdeintervjuene viser at treningen har en rekke andre subjektive effekter, for eksempel bedret samhold og arbeidsmiljø.

Mindfulness på jobben

Det er ingen tvil om at mange ønsker effekten av mindfulness-trening. Om du vil redusere stress og være tilstede i nuet, være oppmerksom, ta gode beslutninger og jobbe for et godt arbeidsmiljø, så kan trening i mindfulness være en effektiv vei.

Er du interessert i å vite mer? Meld deg på et av våre mindfulness kurs

 

Ja takk!

Jeg ønsker mer informasjon om deres produkt.

Jeg ønsker å melde meg på deres nyhetsbrev

Nyheter og andre oppdateringer fra oss i Bwell.

Bwell Norge AS
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Tlf. 67 83 24 20

facebook

Trygg-Media-Logo