Forskningsrådet

Forskningsrådet er et variert knippe av autoriteter innen sine fagfelt og er våre samarbeidspartnere og falige rådigere i utvikling av Bwell Pausen i Norge PromasMetoden i Sverige.

 

Professor Lars-Eric Uneståhl er en av pionerene innen mental trening. Han har hele verden som sin forskningsarena og arbeidsplass. Blant annet samarbeider han med den Olympiske komitè i 12 land. Flere av Bwells mentale treningsprogram i Bwell Pausen er utviklet og lest inn av Lars-Eric.

Professor Kerstin Uvnäs Moberg er lege og en av de fremst forskerne på velværehormonet Oxytocin. Kerstins samarbeid med oss, har først og fremst gått ut på hvordan den rolige massasje i vårt pause konspet kan bidrar til god restitusjon og stressreduksjon. Hennes råd er viktige for våre valg av massasjeprogrammer.

Peter Währborg er utdannet sosiolog, psykolog, psykoterapeut og lege! Peter var tidligere sjef ved Institutet för Stressmedicin i Göteborg. Han har jobbet med adferdsmedisin innen mental- og fysiskhelse i en årrekke.

 "Jag tycker PromasMetoden® / Bwell Pausen är en intressant kombination av beprövade metoder att motverka stress-och stressrelaterade sjukdomar.”

Per Gärdsell, docent i ortopedi, tidligere sjefsoverlege ved Universitetssjukhuset i Malmö og en av initativtakerne til et av Sveriges mer omtalte helseprosjekt, Bunkefloprojektet.

”Jag har hatt et samarbete med Promas / Bwell under drygt tio år och har sett deras utveckling. De var tidigt mycket professionella och förstod sin egen roll i leveransen av verktyg, framför allt för mental återhämtning.”

Dan Hasson er forsker og forfatter med en doktorgrad i stresshåndtering og helsefremming fra Uppsala universitet. Dan har en docentur i folkehelse fra Karolinska institutet og er tilknyttet forskermiljøet ved Stressforsknings-institutet på Universitetet i Stockholm.

Ja takk!

Jeg ønsker mer informasjon om deres produkt.

Jeg ønsker å melde meg på deres nyhetsbrev

Nyheter og andre oppdateringer fra oss i Bwell.

Bwell Norge AS
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Tlf. 67 83 24 20

facebook

Trygg-Media-Logo