Oslo Handelsgymnas

“Påfyll av energi er viktig for å kunne gjøre en bra jobb en hel skoledag”, sier assisterende rektor Inger Johansen.

“Påfyll av energi er viktig for å kunne gjøre en bra jobb en hel skoledag.”