Sofiemyrtoppen skole avd. Sofienmyråsen

Sofiemyråsen skole har hatt Bwell sitt konsept siden 2008. Det har vært et godt tiltak for medarbeiderne, og blir brukt aktivt.

Sofiemyråsen er et kommunalt ressurssenter som tilbyr opplæring av elever på deres hjemskole eller som en kombinasjon av hjemskole og Sofiemyråsen. Alle elevene har en individuell opplæringsplan, og læremidlene er individuelt tilpasset.

Bilde: Sofiemyråsen skole

Som lærer og assistent på skolen jobber en nært sammen med barna. Det er en fantastisk jobb der en kan utgjøre en stor forskjell i barna sitt liv. Flere av barna bruker alternativ kommunikasjon og en må ha kunnskap om barna sine ressurser. Dette krever at en som medarbeider må være aktivt tilstede når en er sammen med barna og ikke minst svært bevisstall kommunikasjon både verbalt og non verbalt.

Sofiemyråsen skole har hatt Bwell sitt konsept siden 2008. Det har vært et godt tiltak for medarbeiderne, og blir aktivt brukt. Arbeidet krever full oppmerksomhet, så det er en flott investering å ta en powernap eller “mental timeout”, der en får hente seg inn igjen i arbeidshverdagen, sier Gro Gjermundsen.

Skolen er godt tilrettelagt med egnet lokaler og hjelpemidler. Det er likevel et arbeid der medarbeiderne bruker kroppen mye og kan være mer utsatt for muskel- og skjelettplager. Det å få en 15 minutters pause med velvære, fysisk avspenning og økt blodsirkulasjon er også et godt forebyggende tiltak. 

Gro Gjermundsen som er undervisnings inspektør ved skolen er tydelig på at medarbeiderne har lov til å bruke konseptet i arbeidstida.

Arbeidsdagen er organisert slik at de har rom til å ta pauser innimellom.


Det er en stabil personal gruppe på rundt 30 medarbeidere som har arbeidet ved skolen over tid. Ledelsen har hatt fokus på nærvær og er opptatt av å ta vare på de som er på jobb. Fysioterapeuten som er der til barna er også god på å minne medarbeiderne på å ta vare på egen kropp og oppfordrer til trening.

"Det å få en 15 minutters pause med velvære, fysisk avspenning og økt blodsirkulasjon er et godt forebyggende tiltak", sier Gro Gjermundsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Kontakt oss

Bwell Norge AS

Martin Lingesvei 25

1364 Fornebu

Spørsmål?

E-post: post@bwell.no

Telefon: +47 67 83 24 20

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Sosiale medier

© 2018 Bwell Norge AS