Sørlandet sykehus HF

På avgiftningsposten ved Sørlandet sykehus i Kristiansand har vi de siste tre årene hatt massasjestol fra Bwell tilgjengelig for pasienter og personale.

Avgiftningsposten gir tilbud om avrusning og abstinensbehandling til mennesker med ulik rusproblematikk som alkohol, medikamenter og ulike typer narkotiske stoffer. Abstinenssymptomene vil variere fra pasient til pasient, og behandlingen er derfor individuelt tilpasset. Ofte vil pasientene være plaget av muskel- og leddsmerter og angst problemer og en generelt nedsatt allmenntilstand.

I tillegg til medikamentell behandling og miljøterapeutiske tiltak brukes blant annet massasjestolen aktivt for å avhjelpe abstinenssymptomer og for å fremme fysisk og psykisk velvære.

Vi får positive tilbakemeldinger fra brukerne av massasjestolen, og har derfor valgt å videreføre ordningen for en ny treårsperiode.

Massasjestolen er også tilgjengelig for – og brukes av pleiepersonale og av merkantilt personale, som gir tilbakemeldinger på at massasjestolen virker sykdomsforebyggende, sier enhetsleder Frode Dunsæd,

 

 

“I tillegg til medikamentell behandling & miljøterapeutiske tiltak brukes blant annet massasjestolen aktivt for å avhjelpe abstinenssymptomer og for å fremme fysisk & psykisk velvære”

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Kontakt oss

Bwell Norge AS

Martin Lingesvei 25

1364 Fornebu

Spørsmål?

E-post: post@bwell.no

Telefon: +47 67 83 24 20

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Sosiale medier

© 2018 Bwell Norge AS