Power nap på arbeidsplassen

Artikkel fra «Revisor informerer»

ENKLE GREP GIR MINDRE STRESS

GAMMEL ERFARING OG SUNN FORNUFT viser at det er smart med en power nap i løpet av arbeidsdagen. Forskning bekrefter det samme. Nok søvn og hvile er nødvendig for god helse, mestring og prestasjon.

Ladestasjon

Stressforsker Ulf Lundberg mener at å hente seg inn igjen er den bortglemte medisinen og noe vi alle må gjøre daglig. Vi må lage rom for å hente ny kraft og energi – som vi lader mobilen så må vi lade kropp og hode. I dag er mangelen på tid til å hvile et større problem enn vår fysiske og psykiske belastning.

Søvn Søvn er mat for hjernen. Under søvn skjer livsnødvendige prosesser både for hjernen og kroppen for øvrig. Sover vi for lite, kan det få store konsekvenser – dødelig, spesielt dersom vi kjører bil! Ved for lite søvn påfører vi kroppen en større stressbelastning. Dette er med på å svekke immunforsvaret og vi er mer mottakelige for sykdom og plager.

Søvnbehovet for den enkelte er individuelt, men de aller fleste har behov for 7–8 timer pr. døgn. Noen studier tar til orde for at vi i mange land, inkludert Norge, sover for lite − at lengden på søvnen er blitt redusert de siste årene. Årsakene til dette er mange og henger sammen med det hektiske samfunnet vi lever i. Søvn blir rett og slett nedprioritert.

Søvnmangel eller forskjøvet søvn over tid kan blant annet føre til stress, muskelplager, depresjoner og magetrøbbel. Studier indikerer også at søvnmangel kan gi økt risiko for hjerteproblemer og kreft. Skiftarbeidere er spesielt utsatt, fordi søvnmønsteret forstyrres kontinuerlig.

Mange arbeidstakere er så plaget av tretthet at det rangeres som deres største helseplage. Dette gjelder særlig yngre personer med god utdannelse. En undersøkelse, laget for Psykologisk institutt ved NTNU, viser at sju av ti arbeidstakere har vært plaget av tretthet. Ressurssterke arbeidstakere under 40 år er mer trette enn andre. Et direkte resultat er at tretthet kan være reduksjon i arbeidskapasitet.

Mindfulness handler om å være bevisst til stede i livet akkurat nå, uten å dømme. Å kunne forholde seg til det som skjer her og nå, uten å bli fanget av følelser, eller tanker, som drar oss i retning av bekymringer om morgendagen, eller grubling over fortiden. Det motsatte av mindful er ubevisst, fraværende og fordomsfull.

TreningÅ være bevisst til stede / å være mindful er en treningssak, og for å oppnå effektene av det mindfulness-trening kan gi oss, må vi investere tid. Mindfulness-trening består av øvelser for sittende meditasjon, kroppsskanning og mindfulness i bevegelse. Øvelser som består av sittende meditasjon, regnes for å være de mest effektive for å trene vår egen evne til å forholde oss til virkeligheten slik den er og returnere til «her og nå». Man øver på å observere alt som skjer i stillheten, med en åpen og nysgjerrig holdning, uten å dømme.

Forskning og effektForskere har funnet målbare endringer i hjerneområder som er sentrale for stress, empati, selvfølelse og hukommelse hos forsøkspersoner som hadde praktisert mindfulness-trening.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Kontakt oss

Bwell Norge AS

Martin Lingesvei 25

1364 Fornebu

Spørsmål?

E-post: post@bwell.no

Telefon: +47 67 83 24 20

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Sosiale medier

© 2018 Bwell Norge AS