Bwellmetoden

Bwellmetoden

Bwellmetoden bygger på 3 elementer - restitusjon, kompetanse og oppfølging:


1. Vårt egenutviklede restitusjonsverktøy, Bwell Pausen, som består av massasje og lydprogrammer med mental trening.  

2. Lydprogrammene og massasjen er utviklet av skandinaviske fagpersoner.

3. Faglig forankring og oppfølging i bedriftene.

 

Ønsker du å redusere mengden stressrelatert sykefravær eller rett og slett sørge for at trivselen til dine medarbeidere holdes på et godt nivå?

Restitusjon på arbeidsplassen har aldri vært viktigere. Forskning viser at stressrelatert sykdom hos mennesker har økt de siste årene, ofte som følge av manglende restitusjon og hvile.

Vi trenger verktøy og muligheter for å kunne hente oss inn i hverdagen.

Å investere i effektive og uthvilte medarbeidere som trives lønner seg, uavhengig av bransje eller størrelse på arbeidsplassen.

Bwellmetoden er basert på mange års forskning og utviklet for å holde friske medarbeider friske! Metoden er utformet rundt tre områder; restitusjon, kompetanse og oppfølging.

 

 

Restitusjons og hvile

Vårt restitusjonsverktøy Bwell Pausen tilbyr en unik kombinasjon av stimulerende massasje og mental trening.

De mentale treningsprogrammene er utviklet av Lars-Eric Uneståhl, verdensledende professor i mental trening, Anders Meland, Andries Kroese og mental trenere fra Olympiatoppen. Lydprogrammene veileder deg i å håndtere stress eller jobbe med din personlige utvikling.

Ved hjelp av Kerstin Uvnäs Mobergs forskning på oksytocin har vi fått verdifull kunnskap om hvordan trykk, tempo og varme i massasje bidrar til avspenning. En uthvilt og avspent medarbeider har lettere for å fokusere på den mentale treningen og komme til såkalt aktiv hvile, hvor du forbrenner minst mulig energi og restituerer både mentalt og fysisk.

Kompetanse

Vi vet at kunnskap er nøkkelen til å få flest mulig på en arbeidsplass til å prioritere restitusjonen jevnlig. Derfor har vi siden starten i 2002 samarbeidet med ledende fagpersoner og fremtredende forskere innen restitusjon, mental trening og stressmestring.

Ved hjelp av vårt forskningsråd kan vi gi våre kunder verdifull kunnskap innen helse og velvære, i ulikeformater. Vi har utviklet et digitalt inspirasjonsforedrag og gir ekstra opplæring til Bwell inspirarørene på arbeidsplassene og vi inviterer jevnlig til ulike webinarer innen helse og velvære.

Innenfor Bwellmetoden kaller vi dette området for «kompetanse», hvor målet er å inspirere flest mulig på en arbeidsplass til å ta vare på egen og andres ve og vel gjennom jevnlig restitusjon på jobb.

 

Oppfølging

Bwell Pausen er ikke bare et unikt og smart produkt som gir verdifull restitusjon. Den samler også inn data om hvor mye den brukes, det vi kaller utnyttelsesgrad. Gjennom jevnlig avstemming av utnyttelsesgraden kan våre kunder følge trender og tendenser  på jobb.

Ved hjelp av vårt digitale brukerundersøkelse får du også verdifulle svar om hvordan medarbeideren opplever effektene av ta pauser og bruke mental trening på jobben.

Undersøkelsen kan gi et godt supplement til interne medarbeiderundersøkelser, blant annet kan den gi svar på om sykefravær kunne vært unngått takket være tiltaket.

I vår oppfølging går vi også gjennom effektområdene stress, energi, konsentrasjonsevne, søvn, arbeidsglede og trivsel. Utnyttelsesgrad og opplevde effekter er vanligvis grunnlaget for det vi fortløpende justerer med vår kunde i et samarbeid for optimal restitusjon på jobb.