PERSONVERNERKLÆRING FOR BWELL NORGE AS

Denne personvernerklæringen ble publisert 25.10 2021.

kontakt@bwell.no

+47 678 32 420

I Bwell Norge er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av produktene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder i tillegg enkeltpersoner som søker jobb i Bwell Norge.

Hvem er vi?

Bwell Norge AS utvikler og selger helsefremmende verktøy for å forebygge stress, øke aktivitet og redusere tretthet på arbeidsplassen.

Selskapet har hovedkontor på Fornebu i Bærum og har distriktskontor på Lerkendal i Trondheim.

Hovedkontoret har adresse i Martin Lingesvei 25, 1364 Fornebu

Bwell Norge AS er dataansvarlig, og selskapets databeskyttelsesansvarlige er daglig leder som kan kontaktes på mailadressen post@bwell.no

Når samler vi inn og behandler personopplysninger om deg?

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre. Dette inkluderer også når du kommuniserer med oss som en representant for et selskap, for eksempel ved inngåelse av en kontrakt med oss, hvis du kontakter oss for å få service eller hvis du på andre måter tar kontakt med oss på vår nettside. Merk at vi ikke overfører personlige data fra sosiale medier eller behandler de personlige dataene på noen måte utenfor plattformen til det sosiale mediet.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, Bwell sine markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker kun disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Bwell.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring og kundeservice. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i selskapet vårt.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.
 • Kunder vil som standard motta Nyhetsbrev og informasjon i forbindelse med oppfølgingsprogrammet vi kaller Bwell Kundereisen» , men du kan velge å melde seg ut når som helst.
 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om et webinar eller arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på en av Bwell sine websider (for eksempel for å melde deg på et av våre webinar). Når et skjema er fylt ut og sendt, vil vi legge inn navn, mailadresse i vårt CRM system og kunne kontakte deg med relevant informasjon angående tema eller de kurs og produkter du har etterspurt.
 • Følge opp innkommende forespørsler( service, e-post, chat eller telefonsamtaler).
 • Rekruttering og behandling av jobbsøknader.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre. Vi kan sende digital markedsføring til personer som har samtykket, for eksempel markedsføring per e-post.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Bwell og enkeltpersonen. Dette rettslige grunnlaget er hovedsakelig knyttet til salgs- og markedsføringsformål, og vi kan sende informasjon om produkter og tjenester til kundene våre basert på legitim interesse. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Hvis du er en representant for selskapet ditt, behandler vi din personlige kontaktinformasjon med hensyn til selskapet. Når du inngår en kontrakt med oss, kan signaturen gjøres elektronisk, bestående av behandlingen av dine personlige data. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi mottar fra deg i tjenesterelatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du søker på en jobb hos Bwell Norge, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Bwell Norge AS samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Bwell Norge har om deg.
 • Rett til å be Bwell Norge korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Bwell Norge å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon:
 • Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen. Merk at du fortsatt kan motta systemmeldinger og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser, systemmeldinger og varslinger om kontoaktivitetene dine, fra Bwell Norge.
 • Rett til å be om at Bwell Norge gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontrakts basert.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til post@bwell.no

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til å samle informasjon når du navigerer på selskapets websider. Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.  

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om nettlesertype og operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss med å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt med å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis informasjonskapsler brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

Hvis du ønsker å trekke tilbake din aksept av informasjonskapsler på våre nettsider, kan du gå til din nettleser og deaktivere den.

Sporing: For å tilby en bedre kundeopplevelse til personene som besøker nettstedet, bruker Bwell en rekke markedsføringsverktøy. De tillater oss å analysere aggregerte data, for eksempel besøkendes rullemønstre eller klikk, for å fastslå hvilke sider som resulterer i de beste handlinger. Bwell Norge bruker imidlertid ikke personlig identifiserbar informasjon ved å bruke noen av disse markedsføringsverktøyene. Vi bruker Google Analytics som tredjepartstjeneste leverandør

Remarketing: Bwell Norge bruker informasjonskapsler for remarketing samt konverteringspiksler fra Google, LinkedIn og Facebook, slik at du får spesialtilbud for våre produkter eller tjenester over Googles innholdsnettverk og via sosiale nettverk. Dette kan føre til at du ser en annonse for et av våre produkter eller en av våre tjenester etter at du har besøkt våre websider. I tillegg oppretter Bwell Norge også tilpassede målgrupper basert på e-post fra abonnenter og kunder for å kunne presentere spesialtilbud for våre produkter og tjenester via sosiale medier og Googles innholdsnettverk. Bwell Norge bruker imidlertid ikke personlig identifiserbar informasjon ved hjelp av slike remarketing-tjenester, med unntak av presentasjon av spesialtilbud fra oss. Når du bruker remarketing, kan noen personopplysninger som navn, e-postadresse og/eller telefonnummer overføres til leverandøren av markedsføringen eller et nettverk for sosiale medier (for eksempel Facebook).

Vi bruker følgende tredjeparts tjenesteleverandører til remarketing (se mer nedenfor under Bruk av underleverandører):

Facebook: Meld deg ut av Facebook-remarketing her
Google: Meld deg ut av Google-remarketing her
LinkedIn: Meld deg ut av LinkedIn-remarketing her

I noen tilfeller har vi anonymisert data mellom Bwell Norge og de nevnte tjenestene ved hjelp av hashing for å ivareta personvernet ditt.

Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler i webleseren din her: http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies  

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

Hvis lovpålagt:

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)

Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Hvis vi inngår avtale med en ny underleverandør eller bytter ut en underleverandør som er knyttet til CRM Online-tjenesten vår, vil kundene bli varslet i tråd med tjenestevilkårene. En katalog med godkjente underdatabehandlere er en del av databehandleravtalen som er tilgjengelig i personvernsenteret.

Facebook: Meld deg ut av Facebook-remarketing her
Google: Meld deg ut av Google-remarketing her
LinkedIn: Meld deg ut av LinkedIn-remarketing her

I noen tilfeller har vi anonymisert data mellom Bwell og de nevnte tjenestene ved hjelp av hashing for å ivareta personvernet ditt.

Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler i webleseren din her: http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies  

Endringer i denne personvernerklæringen

Bwell Norge forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte post@bwell.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på: