Bærekraft

Bærekraft betyr i all hovedsak å ta riktig valg for nåtiden og fremtiden. Snur vi ordet på hodet får vi "Kraft (til å) bære ". I det ordet legger vi at noe er så sterkt at det holder, at det bærer seg, at det står støtt. Vi er midt i en prosess i Bwell hvor vi former våre tanker og strategier om bærekraft. Hviken betydning har det for hvordan vi jobber i dag og for hvordan vi skal jobbe i fremtiden? Hvordan skal vi være med å påvirke og bidra for at vi alle skal nå FN bærekraktsmål?

Vi har begynt å jobbe med og utforme dette utrolig viktige arbeidet,  som for oss er en kontinuerlig prosess som bare blir mer og mer viktig og interessant, og som vil integreres i alle strategier vi utvikler fremover.

REwell

Er dere en liten bedrift eller avdeling med mindre enn 10 ansatte og fortsatt ønsker å gjøre enkle tiltak som kan reduser stress og øke overskudd og energi på jobb? Kanskje REwell kan være være noe for dere?

Bwell har laget en grønn linje som vi har valgt å kalle REwell. Brukt massasjestol med lik løsning som Bwell Pausen, kortere leieperiode, og litt billigere pris.

Hvorfor? Dette gjør vi for å vise konkrete bærekraftig tiltak som er mer miljøvennlig. Vi pusser opp brukte stoler og gir de enda lenger levetid. Vi gir enda flere mulighet til å ta vare på sine ansatte og vi gir en mulighet som er økonomisk lønnsomt for de som er mindre og trenger et billigere tiltak. Her får vi med People, Planet, og Profit.

Les mer

For oss er disse tre ordene viktig for at det skal være realistisk og gjennomførbart å tenke bærkreft i alle ledd i vår organisasjon over tid. Sosialt, økonomisk og miljø som gir Varig, rettferdig og levedyktig.

Sosial bærekraft

Ta hensyn til lokalmiljøet og samfunnet vår bedrift er en del av

Ivareta medarbeiderens psykiske helse og bidra med å reduserer stress i hverdagen
Gjøre innkjøp fra sosiale entreprenører
Øker medarbeiderens nærvær i bedriften
Reduserer medarbeiderens fysiske plager

Klima og miljø: Hva gjør Bwell i dag?

Sikre at aktiviteten i bedriften tar hensyn til miljøet, og at vi kontinuerlig jobber med forbedringer

Lokale samarbeidspartnere for service
Tilbyr leie av kvalitetsprodukter som varer
Fokus på god avfallshåndtering
Redusere klimagassutslipp fra transport ved bruk av elbiler

Økonomisk bærekraft

Sikre at vi har et langsiktig perspektiv, forblir konkurransedyktige og skaper økonomisk verdi

Reduserer kundens kostnader for sykefravær
Tilgjengeliggjør Bwellmetoden med fleksible leieavtaler
Reduserer kundens kostnader for behandlinger og medisiner
Tilbyr håndtering ved produkter ved utskiftinger