Overskudd og energi på jobben

INSPIRASJONSFROKOST

:Mindfulness i hverdagen

November 21, 2019

Hvem er Bwell?

Bwell Norge AS bidrar til helsefremmende arbeidsplasser og prestasjoner på topp.

Vi har lang erfaring med HMS-tiltak i både offentlig og privat sektor. Denne kunnskapen
ønsker vi å dele for at flere bedrifter og organisasjoner ha helsefremmende
arbeidsplasser og langtidsfriske medarbeidere. For å oppnå dette mener vi det er
nødvendig med konkrete løsninger, der søvn og hvile, fysisk aktivitet og mentaltrening er
sentrale faktorer for å holde medarbeidere friske og ha et produktivt arbeidsmiljø.

Helsefremmende arbeid er tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter
til å mestre de utfordringer og belastninger man utsettes for, samt å redusere
sannsynligheten for utvikling av risikofaktorer for sykdom.

Pausen

Bwell Pausen kombinerer massasje med lydspor for mentaltrening og musikk, for raskere restitusjon og stressreduksjon.

Massasjeprogrammene er spesialutviklet av vårt fagteam.

Lydsporene består av mentaltrening med øvelser for mindfulness, visualisering, avspenning, samt powernap.

Les mer

Kontormølla

Stivner ryggen i kontorstolen?
Blir du rastløs av å sitte stille?

Kontormølla lar deg gå mens du gjør arbeidet. Fri deg fra stillesitting og kom i form på kontoret mens du jobber like effektivt som før! Når du går på kontormølla kan du skrive, ringe og bruke pc like godt som når du sitter. Forandringen fra en sittende kontorhverdag til å gå deler av dagen gir en rekke positive fysiske og psykiske helsevirkninger.
Les mer

Kurs

Vi holder kurs og foredrag for bedrifter i alle bransjer og skreddersyr løsninger for å treffe din bedrifts behov og strategi. Det kan være enkeltstående kurs og foredrag eller modulbaserte kurs over en lengre periode.

Våre ansatte og eksterne fagpersoner er høyt kvalifiserte, med glød og engasjement.

Les mer
Les mer om våre kunder

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Kontakt oss

Bwell Norge AS

Martin Lingesvei 25

1364 Fornebu

Spørsmål?

E-post: post@bwell.no

Telefon: +47 67 83 24 20

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på!

Sosiale medier

© 2018 Bwell Norge AS