Olympiatoppen

”En sjef som vil hente ut det beste hos sine ansatte, må tilrettelegge for at de er i prestasjonstilstand. Restitusjon er nødvendig for optimal prestasjon”.

For å oppnå topp prestasjoner trenger vi både høy kompetansen og de beste metoder. Dette finner vi på Olympiatoppen. Her har de bidratt til å skape verdensmestere som Johan Olav Koss, Petter Northug jr., Aksel Lund Svindal og Ole Einar Bjørndalen.Disse har oppnådd sine resultater gjennom støtte fra eliten innen trening, ernæring, restitusjon og behandling. Fagpersonene i OLT som hele tiden er i forkant når det gjelder kunnskap og teknologi.

Hvordan tenkes og jobbes det i Olympiatoppen?
Om våre toppidrettsmenn og kvinner skulle spise det de har lyst på, trene når de orker, ikke ta hvile og restitusjon på alvor, kunne de da oppnå topp resultater? ”Absolutt ikke”, sier sjefslege Lars Engebretsen. Vi på OLT bruker uttrykket prestasjonstilstand. I alt en gjør skal det være en positiv mening. I praksis betyr dette at man spiser det kroppen har godt av, gjennomfører balansert fysisk trening, har fokus på mental tilstand, samt søvn og restitusjon. Mental trening er nødvendig for optimal prestasjon.”


Virker dette på tilsvarende måte i næringslivet?

Dr. Engebretsen sier: ”Det som får toppidrettsutøvere til å bli best og utnytte sitt potensiale, er noe vi alle kan benytte oss av for å bedre våre prestasjoner. I yrkeslivet handler det også om hver dag å yte maksimalt. En sjef som vil hente ut det beste hos sine ansatte, må tilrettelegge for at de er i prestasjons -tilstand. På samme måte som toppidrettsutøvere ikke kan drive fysisk aktivitet hele dagen, men variere mellom trening og restitusjon, gjelder dette også for de som vil prestere maksimalt på jobben.”


Alt må sees i et helhets perspektiv

”Alt som skjer oss i livet som skaper stress, livsstress påvirker prestasjonsevnen.  Det gjelder oss alle, ikke bare toppidrettsutøvere. Vi må lære oss å takle livsstresset når vi er ute etter topp prestasjoner”, sier Bjørn Fossan, sjefsfysioterapeut på OLT.


Hvilke metoder anvender dere?

På dette svarer Fossan; ”Strukturert trening, tilrettelagt kost til riktige tider, coaching, hvile og restitusjon. Som ett ledd i mental restitusjon har vi tatt inn Bwell Pausen”.

Hvordan fungerer Bwell sitt restitusjons konsept?
”Dette er et verktøy for å bidra til mentalrestitusjon. Batteriene må lades iløpet av en trenings- og jobbhverdag. Massasje programmene tilfredsstiller de medisinske krav til massasje og lydprogrammene er profesjonelt laget. Det som avgjorde vårt valg av massasjestoler var den faglige kompetansen bak utarbeidelsen av restitusjons verktøyet. Vi gjør alt for at våre toppidrettsutøvere til enhver tid skal være i prestasjonstilstand. Bwells konsept er et ledd i denne jobben”,  sier Bjørn Fossan.

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde