Aursmoen Barnehage

“De ansatte har langt færre fysiske plager - og når de får vondt i hodet legger de seg 15 minutter i stolen, istedenfor å gå hjem!“

I 2008 gjorde styrer Heidi Gilje i Aursmoen barnehage en del helsefremmende tiltak. Sykefraværet var oppe i 29 % og de ansatte var mye plaget med hodepine, rygg - og skulder/nakke plager. Det kan være utfordrende både fysisk og psykisk og jobbe i en barnehage med 60-70 barn, sier Heidi. Det er mye støy og til tider mange løft.

Involverer de ansatte

Tiltakene Heidi igangsatte var besøk av ergoterapeut som hjalp dem med de daglige utfordringene, som for eksempel riktig løfteteknikk. Det andre var å starte et samarbeid med Bwell på stressmestringskonseptet Bwell Pausen. "Det fine med konseptet er at Bwell's fagperson holder stressmestringskurs og involverer de ansatte i hvordan og hvorfor de skal bruke stolen", sier Heidi.

Personalet i barnehagen synes det er flott å ha muligheten til å legge seg ned å ta en 15 minutters pause i løpet av dagen. Stolen er alltid opptatt. Flere av de ansatte bruker den hver dag, sier hun videre. Etter 6 år med ansatte som jevnlig benytter seg av Bwell Pausen, hadde de hatt en fantastisk nedgang i sykefraværet. I 2014 lå fraværet på 6,3 %.
 

Føler seg sett og prioritert

Hun tror også mye av suksessen og nedgangen i sykefravær skyldes at de ansatte nå føler seg sett og prioritert. Alle liker å føle seg verdifulle og bli ivaretatt! Heidi mener dette er en «liten» investering som mange flere burde prioritere!

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde