Prehospitale tjenester – Ambulansetjenesten

Muligheten til å få avlastning på rygg og økt blodsirkulasjon i muskulatur ved bruk av Bwell Pausen er et kjærkomment avbrekk i arbeidshverdagen.

Oslo Universitetssykehus er en av de største kundene til Bwell Norge. Det er avdelinger både ved Ullevål sykehus, Aker sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet som bruker Bwell konseptet. Avdelingene spenner seg over flere fagfelt, alt fra fødeavdelinger, akuttmottak, ambulanser, portør-, tekstil- og vaskeri- og radiologi avdelinger m. flere.  

Bilde: Ambulanse bil utenfor Ullevål Sykehus

Å arbeide med mennesker krever at en er fullt oppmerksomt tilstede i øyeblikket. Det er både krevende og veldig givende. Det blir derfor ekstra viktig å ha gode tiltak for at medarbeiderne skal ivareta sin egen helse – gjennom en hverdag med mange arbeidsoppgaver.

Ambulansetjenesten Oslo sentrum

Ambulansetjenesten har hatt Bwell Pausen siden 2009. Jon Våge, stasjonsleder ved ambulansetjenesten i  Oslo sentrum, forteller at de har hatt en bevisst satsning på arbeidsmiljøet og sykefraværet. Ledelsen har i samarbeid med medarbeiderne jobbet systematisk for å få et godt arbeidsmiljø over flere år. For noen år tilbake var sykefraværet på 20% og er betydelig lavere i dag.

 

Hva som er årsaken til den flotte utviklingen i sykefraværet er vanskelig å si konkret. Det har vært igangsatt flere positive tiltak, der Bwell konseptet med massasje og avspenning er et av de.

 

Å arbeide i ambulansetjenesten krever at du er mentalt tilstede og raskt klarer å sette deg  inn i ulike akutte situasjoner, samtidig som du gir profesjonell hjelp til de som trenger det.

 

Medarbeiderne kommer ut i arbeidssituasjoner der de ikke får optimal bruk av ergonomi. Muligheten til å få avlastning på rygg og økt blodsirkulasjon i muskulatur, er derfor et kjærkomment avbrekk i arbeidshverdagen.

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde