Skedsmotun bo og behandlingssenter

Bwell Pausen er et kjærkomment tilbud for pårørende, pasient og ansatte. Pårørende opplever at Bwell Pausen gir god avspenning og avkobling, et frikvarter, i ellers tøff hverdag.

Bwell Pausen er et kjærkomment tilbud for pårørende, pasient og ansatte. Alle pasienter som ønsker, kan bruke massasjestolen. For pasienter som ikke ønsker eller tåler massasje, kan massasjestolen også benyttes kun for meditasjon og avkobling.


Lindrende enhet ved Skedsmotun er et heldøgnstilbud for lindrende behandling til pasienter i livets sluttfase, som har behov for spesialisert kompetanse. Enheten gir helhetlig omsorg til pasienter og pårørende i en vanskelig tid. Pasienter med langt kommende kreft, eller annen alvorlig sykdom kan henvises til enheten for å komme seg etter behandling, motta symptomlindring eller tilbringe livets siste fase ved enheten. 

Bilde: Restitusjonstilbud for pårørende, pasienter og ansatte.


Bo og behandlingssenteret har egen lege, prest, fysioterapeut og spesialutdannede sykepleiere med bred kompetanse innen palliativ omsorg.


På avdeling har de Bwell Pausen, et godt benyttet restitusjonstilbud som både ansatte, pasienter og pårørende kan bruke. Inne på et hyggelig rom, litt borte fra avdelingen, kan man sette seg for seg selv i en massasjestol og få guidet meditasjon og mental trening sammen med massasje.


Pårørende opplever at Bwell Pausen gir god avspenning og avkobling, et frikvarter, i ellers tøff hverdag. De ansatte opplever at det å ta en Bwell Pause på jobb, før eller etter vakt, er en fin måte å ta et lite avbrekk fra jobben, en powernap, før hverdagen krever oppmerksomheten og tilstedeværelsen igjen.

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde