Webinar

Growth mindset – X-faktoren for mestring og mening i liv og karriere

Zoom

7/3/2024

1130-1200

Gratis

Hva betyr det å ha growth mindset og hvordan påvirker det våre evner, talenter og egenskaper, samt hva vi får til på ulike arenaer i livet?

 

Tanker er det som hjelper eller hindrer oss i hverdagen og livet. Begrensninger gjør oss usikre og kan holde oss tilbake i møte med spennende utfordringer. Fra å holde ut når vi møter motgang og tapper oss for energi. Vårt mindset påvirker også hvordan vi ser på andre menneskers potensial og hvordan vi får til utvikling og mestring på ulike arenaer i livet.

 

I dette webinaret vil Sissel fra MadeToGrow dele fra sin egen growth mindset reise og hvordan dette har hatt betydning for å ta livs- og karrierevalg i tråd med hva som er viktig for henne og den livsmisjon hun har. Sissel er brennende engasjert i å inspirere og gi verktøy til andre så vi kan gå fra å ville - til å klare.

 

Sissel mener de viktigste nøklene til et godt liv er å finne større mening i eget liv. Ved å bruke growth mindset til å øke robusthet, lærings- og endringsvillighet, samt utvide egen komfortsone, så vi våger å leve et liv tro mot det som er viktig for den enkelte.

Meld deg på

Her kan du melde deg på, så kontakter vi deg med videre informasjon

Foredragsholder

Sissel Naustdal

Med 25 års erfaring fra HR og ledelse, operativt, som konsulent og gründer, samt forsknings- og utviklingsprosjekter, har Sissel omfattende erfaring med utvikling av organisasjoner og mennesker. Hennes ekspertise er særlig innen utvikling av menneskers potensial, «growth mindset» og hjernens formbarhet – spennendefagområder knyttet til læring, utvikling, mestring og langtidsprestasjoner. Hun vet hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles så vi blir bedre i stand til å takle motgang, utfordringer og endringer.

Hun har utviklet verktøy for hvordan vi kan lære mer effektivt, styrke evner og utviklepotensial, både i oss selv og andre. Hun bidrar også til utvikling av arbeidskultur preget av tillit, innovasjon, læring og endringsevne. Alt Sissel gjør er solid forankret i forskning og omfattende erfaring.