Webinar

Indre Bærekraft - Fra indre vekst til ytre forandring

Zoom

16/11/2023

11:30-12:00

Gratis deltagelse

Konkrete tips på hvordan ta i bruk Inner Development Goals praktiske rammeverk i næringslivet.

Det er mennesker som har skapt utfordringene verden står ovenfor, og bare mennesker kan løse dem. I denne interaktive økten vil vi rette vår oppmerksomhet mot en av de største hindringene for å bli bedre ledere: oss selv.

Vi vil sammen med leder coach, Jøril Korperud Johnsen utforske transformative ferdigheter for bærekraftig utvikling gjennom Inner Development Goals, et rammeverk og verktøy for å muliggjøre positiv endring med utgangspunkt i spørsmålet: Hvilke egenskaper, evner og ferdigheter må vi utvikle for å skape en bærekraftig fremtid for mennesker og planeten?

Vil vi se på hvordan Inner Development Goals rammeverket kan utvikle disse ferdighetene, samt hvordan bruke de på daglig basis, individuelt og kollektivt i ditt lederskap.

Hva er indre bærekraft?

Hvordan kan vi skape ytre forandring gjennom indre vekst?

Hva er Inner Development Goals?

Hvilke individuelle og kollektive ferdigheter og evner trenger vi for å lykkes?

Konkrete tips på hvordan ta i bruk Inner Development Goals praktiske rammeverk i næringslivet.

Meld deg på

Her kan du melde deg på, så kontakter vi deg med videre informasjon

Foredragsholder

Jøril Korperud Johnsen

Jøril Korperud Johnsen har to tiårs erfaringen innen ledelse av folk, organisasjon, innovasjon og bærekraft. Jøril har et sterkt engasjement for både indre og ytre bærekraft. Hun er utdannet B Leader av B Lab Nordics og er en av de første Inner Development Goals katalysatorene i Norge. Hun er også en del av Laura Storms globale nettverk av Regenerative ledere. Hun er en naturlig leder og en inspirator, som elsker å tenne forandring ved å lyse opp veien, styrke forskjeller på tvers og skaper ærlige samarbeidsrom hvor alt liv trives.