Stillhet – bedrer beslutningsevnen

Artikkel fra «Revisor informerer» ENKLE GREP GIR BEDRE HELSE Store deler av dagen er vi omgitt av lyder, støy og sansestimuli fra omgivelsene våre...

Kategori:

Store deler av dagen er vi omgitt av lyder, støy og sansestimuli fra omgivelsene våre. Dette påvirker oss både fysisk og mentalt. Forskning viser at stillhet blant annet kan gi bedre beslutningsevne, fordi det gir oss rom for refleksjon.
Hvorfor er stillhet så viktig?

Alt liv springer ut fra stillhet og går tilbake til stillhet. I mellomtiden lever mange av oss et liv og i et samfunn som kontinuerlig bombarderes av lyder og andre sansestimuli. Gode pauser med stillhet har blitt en mangelvare og av den grunn kan stillhet på mange måter ses på som den nye luksusen.

Forskning viser at stillhet kan ha betydning for våre beslutningsevner og relasjoner, fordi det gir oss mulighet for refleksjon. Mennesket er født med en trang til å fylle tiden med noe – noe som dessverre bidrar til mer stress, redusert konsentrasjon og prestasjon. Om vi ikke legger inn mottiltak, kan det få store konsekvenser både for folks helse og bedrifters bunnlinje.

Når du oppsøker stillheten og det blir stille i omgivelsene dine, er det ikke sikkert du opplever stillhet i sinnet. Det er helt vanlig! Likevel finnes det et stille sted inne i oss, uansett hvor mye det stormer i omgivelsene.

Stillheten kommer ikke av seg selv – det må lages rom for stillhet hver dag.

Ytre stillhet

«Ytre stillhet er som et forstørrelsesglass på virkeligheten», sitatet er hentet fra Anders Meland sin bok Stillhetens råskap – mindfulness for å prestere på topp. Å utsette seg for ytre stillhet kan derfor være både ubehagelig og skremmende for noen. Til tross for at du opplever det som utfordrende, oppfordrer jeg deg til å redusere støyen fra omgivelsene regelmessig i en periode – jeg nærmest lover deg at det vil berike livet ditt.

Gi deg selv litt ytre stillhet: Sett deg på et stille sted fem minutter hver dag i en periode fremover. La Iphonen ligge i ro og logg av andre elektroniske duppeditter. En god øvelse for stressreduksjon, konsentrasjon og prestasjon.

Støy er kostbart

Bråkete kontorlandskap gjør folk slitne og demotiverte, viser svensk forskning (H. Jahncke 2012). Medarbeidere snakker for høyt, printeren står midt i rommet og kaffemaskinen er lett tilgjengelig med sine tydelige lyder med ujevne mellomrom. Forskningen viser at vi ikke er så flinke til å jobbe i støyende omgivelser som vi kanskje tror. Støy er med på å svekke konsentrasjonen vår og dermed prestasjonsevnen. Et resultat er redusert effektivitet som koster næringslivet store beløp.

Tips til tiltak

Forskning viser at selv korte pauser med stillhet har positiv effekt på oppmerksomhet, konsentrasjon og restitusjon. Vil det være gunstig å gjøre strakstiltak på din arbeidsplass?

Stillerom for restitusjon, powernap og mental trening. Stille soner for konsentrasjonskrevende arbeid. Støydempende hjelpemidler for den enkelte arbeidstaker.

Ta deg tid til litt stillhet – hver dag. Det er godt for helsen og tankeprosessene dine! Sett deg på et stille sted, la Iphonen ligge i ro og logg av andre elektroniske duppeditter.

Ingun Mjaaland - Bwell Norge AS


Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde