5 strategier for mer robuste ledere og medarbeidere

I arbeidslivet brukes ofte det engelske begrepet resilient om det å være robust. I hovedtrekk betyr det å holde roen i møte med det livet byr på.

Kategori:

Arbeidslivet og livet ellers er ikke perfekt til enhver tid. Selv om du kanskje er godt fornøyd med hvordan du har det akkurat nå, vil du møte hindringer, utfordringer og tilbakeslag som vil teste deg som menneske.

Dette gjelder alle – ledere og medarbeidere. Derfor er det viktig å styrke og bygge motstandskraft som en del av en bærekraftig organisasjon.

Bilde: En mann som er stresset og sliten.

Å være resilient
I arbeidslivet brukes ofte det engelske begrepet resilient om det å være robust. Å være resilient defineres som: the ability to recover from setbacks, adapt well to change, and keep going in the face of adversity. Resiliens er psykologisk motstandskraft, med andre ord de faktorene som har sammenheng med at man beholder en psykisk styrke og helse til tross for stress og påkjenninger. I hovedtrekk er det evnen til å hode roen i møte med det livet byr på.

Å være resilient vil si at man er robust. I en studie som ble publisert av Dr. Gillian Shapiro og Sarah Bond ble 835 ansatte i Storbritannia spurt om hva som utfordret deres motstandskraft mest. 75 % svarte at det vanskeligste var å håndtere utfordrende kolleger og politiske beslutninger i organisasjonen. Disse ble etterfulgt av stress og personlig kritikk. Det er grunn til å tro at det ikke er annerledes blant norske arbeidstakere. I en undersøkelse foretatt av Respons Analyse for Prof­fi­ce, med mer enn 2500 yrkesaktive respondenter, kom det frem at over 60 prosent av norske ledere har vært utbrent eller er i faresonen for å bli det.

Hvorfor er resiliens viktig?
Det er bare én ting du kan kontrollere i livet – det er deg selv. Utfordringer, hindringer og tøf­fe tider er uunngåelig. Derfor er det så viktig å være forberedt. Tenk deg at det på et eller annet tidspunkt er deg eller dine kolleger det gjelder. Du må vite at robusthet er en mental ferdighet som er trenbar. Akkurat som ved fysisk trening blir vi sterkere og får bedre utholdenhet, når vi setter av tid til og gjennomfører spesifikk trening.

Nå skal jeg gi deg fem strategier, slik at du og dine medarbeidere kan være mer i balanse i en hektisk hverdag, og leve et godt liv.

1. Sørg for at du får nok, og tidlignok, søvn. Under søvn skjer livsnødvendige prosesser både for hjernen og kroppen for øvrig. Sover vi for lite, kan det få store konsekvenser. Ved for lite søvn påfører vi kroppen en større stressbelastning. Dette er med på å svekke immunforsvaret og vi er mer mottakelige for sykdom og plager.

2. Velg bevisst hvor du har fokus. Gjennom systematisk mindfulness-trening kan du blant annet trene opp evnen til å konsentrere deg om en ting av gangen, hva du velger å ha fokus på og ta hensiktsmessige valg basert på virkeligheten.

3. Balanse mellom innsats og hvile i hverdagen. At vi tar vare på grunnmuren vår, er avgjørende for Work-Life Balance. Som vi ladermobilen, må vi lade kropp og hode. Husker du Statens Vegvesen sin kampanje «Stopp og sov 15 minutter»? Tenk på arbeidsdagen som en kjøretur! Benytt hvilerommet på jobben eller et stille sted på hjemmekontoret. Kom deg bort fra pc-en, sett deg i en stol eller legg deg ned, skru på alarmen på telefonen og lukk øynene.

4. Gi hjernen gode arbeidsbetingelser. Grunnmuren vår består blant annet av: nok søvn og hvile, balansert fysisk aktivitet og kosthold, og hvordan du snakker til deg selv. Dette er sentrale faktorer for å kunne gi hjernen gode arbeidsbetingelser, slik at vi prioriterer, gjør en ting av gangen, gjør vanskeligste oppgave først og reduserer distraksjoner som tilgjengelighet, e-post, sosiale medier, m.m.

5. Spør deg selv: det jeg gjør – hjelper det meg eller skader det meg? Store deler av dagen gjør vi ting på autopilot og på mange måter er det bra for oss. Med stor sannsynlighet har du også noen innøvde uvaner som gjøres via autopiloten, som er lite hensiktsmessige og som ikke hjelper deg med det du ønsker å oppnå.

Som leder er det viktig at du er en god rollemodell og ser dine medarbeidere.
Gjør du noe aktivt for å ta vare på deg selv slik at du har balanse i livet og er robust?
Hvilke tiltak kan dere sette igang, ev. hva kan dere gjøre mer av for å bygge robuste medarbeidere foren bærekraftig organisasjon?


Tekst: Ingun Mjaaland, Helse- og treningsrådgiver/fagansvarlig Bwell

Artikkelen stod på trykk i magasinet Revisor Informerer 03:2020

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde