Det er sunt med pauser i arbeidstiden

Å ta pauser på jobben er viktig i en stressende arbeidshverdag.

Kategori:

I løpet av en stressende arbeidshverdag er det viktig å hente seg inn med små pauser, ifølge en svensk studie på ulike helsearbeidere.

Å ta pauser på jobben er viktig i en stressende arbeidshverdag.

Leger, psykologer, terapeuter og administrativt personale deltok i studien som startet for åtte år siden og ble avsluttet før coronapandemien startet. 600 ansatte deltok på 26 ulike helsesentre i Skåne.

Resultatene viser at pauser er viktigst

Det ble tilrettelagt for pauser på arbeidsplassene, og samtlige ansatte beskrev at de fikk det mye bedre på jobb. Andre faktorer som fremmet selvopplevd helse på jobb og arbeidsglede var variasjon i arbeidsoppgaver, fellesskap og mestring av arbeidsoppgaver. Men det var det å ta pauser for å kunne hente seg inn, som var det som ga størst utslag på økt arbeidsglede og helsegevinst for de ansatte.

Må oppleves som legitimt

Det må være anerkjent at det er greit å ta pauser i arbeidstiden. Det bør tilrettelegges for å være en kultur der å ta seg pauser er en del av det å kunne prestere best mulig. Når stressnivået er høyest, er behovet størst for å hente seg inn.

Referanse: https://forskning.no/arbeid/pauser-pa-jobben-gir-bedre-helse/1863213

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde