Mental trening i arbeidslivet

Artikkel fra «Revisor informerer» ENKLE GREP GIR MENTAL STYRKE FOR ØKT MESTRING OG PRESTASJON MENTAL TRENING ER FOR ALLE og ikke bare for...

Kategori:

Artikkel fra «Revisor informerer»

ENKLE GREP GIR MENTAL STYRKE FOR ØKT MESTRING OG PRESTASJON

MENTAL TRENING ER FOR ALLE og ikke bare for toppidrettsutøvere! Forskning viser at mange mennesker i ulike yrkesgrupper får god effekt av å integrere og systematisere mental trening.

Hvorfor?

Ditt potensial til prestasjon og mestring bor i deg og kan realiseres ved å systematisere de mentale basisferdighetene. Mental trening handler om hvordan du kan trene deg selv til å prestere på et høyere nivå oftere og øke de gode prestasjonene.

Jeg antar at alle bedriftsledere ønsker seg medarbeidere som mestrer og presterer i arbeidshverdagen. Vårt potensial er mye større enn det vi får utnyttet. For å kunne være den beste utgaven av oss selv kreves det systematisk og målrettet arbeid over tid på flere områder, der mentale ferdigheter står sentralt.

Historikk og forskning

Willy Railo var en av de første som begynte med mental trening i Norge. I 1983 gav han ut boka Best når detgjelder. Som håndballspiller hadde jeg selv stor nytte av Willy Railos lydspor for avspenning og visualisering. Teknikkene han brukte er ikke så ulike de som brukes i dag.

Det vi vet fra nyere forskning om mental trening, er at den har enda større effekt på oss enn det vi tidligere har vært klar over. Et eksempel er at personer som har gjennomført systematisk mental trening over tid, har en tykkere hjernebark i de fremre delene av frontallappene, senteret for lykke og som motvirker stress, enn de som ikke driver med mental trening. I tillegg har de et økt volum i basale deler av hjernen som styrer empati, følelser og handlinger.

Hva er mental trening?

Den norske modellen for mental trening er utviklet av Olympiatoppen og Anne Marte Pensgaard. Modellen har fire basisteknikker: målsetting, avspenning, visualisering og indre dialog.

Det er noen mentale ferdigheter som vi vet er viktigere enn andre for å bli mentalt sterk, blant annet selvtillit, fokus, viljestyrke, spenningsregulering, motivasjon og evnen til å mestre stress. Dette er ferdigheter som er viktige for alle og ikke bare toppidrettsutøvere. De aller fleste av oss benytter disse ferdighetene i en eller annen form. Utfordringen er at vi ikke bruker dem målrettet, systematisk og over lang nok tid til at vi får maksimalt utbytte og de endringene vi ønsker.

Hvordan komme i gang?

Dersom du ønsker å prestere optimalt, er det viktig at du setter kroppen din i posisjon til å gjøre det. Søvn, kosthold og trening er viktige faktorer som påvirker din mentale tilstand. Ønsker du en eller annen form for endring, så kan du starte i dag. Og du kan få inspirasjon, hjelp og støtte på veien!

Første steg kan være nok søvn og hvile. For å kunne være sterk mentalt over tid er tilstrekkelig søvn og hvile avgjørende. Når du sover, restituerer cellene, hjernen prosesserer informasjon og du mobiliserer viljestyrke.

Andre steg kan være å oppsøke en mental trener. Du får tilpasset et treningsprogram for å bli mentalt sterk og får hjelp til å nå dine mål på en effektiv måte. Samarbeidet med en mental trener bør vare i ti uker eller mer. Hovedårsaken til dette er at endring tar tid og ved å systematisere treningen vil det være større sannsynlighet for å lykkes. Pris for enkeltsamtaler vil variere fra ca. kr 1000,- pr. time.

Tredje steg kan være å lese bøker innen mental trening. Det finnes en rekke bøker innen feltet og hvilken som tiltaler deg mest, avhenger av dine mål og ønsker for endring. Jeg anbefaler hovedsakelig bøker av fagpersoner. Selv henter jeg mye inspirasjon fra Anthony Robbins og Jon Kabat-Zinn, som står for ulike retninger innen mental trening.

Det viktigste målet mitt som mental trener er at du når målet ditt og trives underveis.

Ingun Mjaaland - Bwell Norge AS

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde