Hjemmekontor, kontoret eller en hybrid løsning

Det spørsmålet de fleste organisasjoner stiller seg denne høsten er: Hva er den beste arbeidsplassløsningen?

Kategori:

En person på hjemmekontor

Det spørsmålet de fleste organisasjoner stiller seg denne høsten er: Når smittetallene tillater det, vil kontorarbeids-plass eller hjemmekontor være det beste valget?

Med koronapandemiens inntog i mars 2020, forflyttet vi oss fra det fysiske kontoret til en mer digital hverdag på hvert vårt hjemmekontor. Dette har i stor grad påvirket hvor og hvordan vi jobber, samarbeider, arbeidsklima og ikke minst vår fysiske og mentale helse.

Mange positive erfaringer

Det er mange som har positive erfaringer med hjemmekontorarbeid. Hjemmekontor gir oss fleksibilitet i forhold til arbeidstid og hvordan vi løser arbeidsoppgavene og veksler mellom jobb- og privattid. Ansatte opplever at de er mer fokuserte når de jobber hjemme kontra kontoret og har større fleksibilitet i hvordan de utfører arbeidsoppgavene.

Kan slite med jobbmotivasjonen

På den annen side finner vi studier som viser til lavere jobbmotivasjon på hjemmekontoret. Hjemmekontor gir en svekket tilhørighet til arbeidsplassen og svakere sosial relasjon til leder, kolleger og nettverk. Spesielt er det de unge og nyansatte som rapporterer lavere trivsel, har lavere produktivitetsøkning, opplever mindre lederstøtte og mindre sosialt nettverk med kollegaer. Det gir større utfordringer til organisasjonen som skal bygge gode arbeidsmiljøforutsetninger. Gode ergonomiske løsninger kan være utfordrende. Dessuten er det økt forekomst av angst, ensomhet og depresjon på hjemmekontorene.

Løsningen

I og med at det er både fordeler og ulemper med hjemmekontor, ser nå flere organisasjoner på muligheten for å benytte hybridkontoret – en løsning der de ansatte kan veksle mellom å jobbe hjemme og på kontoret. Målet med valg av løsning må være at man finner en balanse mellom fleksibel utføring av arbeidsoppgaver og bygger gode og effektive samarbeidsnettverk.

Tre viktige elementer i vurderingen av kontorløsning

Andersen og Furnham ved Handelshøyskolen BI trekker frem tre elementer som sentrale når en organisasjon skal velge: For det første; hvordan er organisasjonens fysiske kontorløsning og infrastruktur? Kan bedriften tilrettelegge for at den enkelte presterer godt og ivaretar helsen, både når de jobber selvstendig og i samarbeid med andre? Deretter; hvilke arbeidsoppgaver skal løses og hvordan skal organisasjonen tilrettelegge for selvstendig arbeid og samhandling? Tredje punkt er at organisasjonen tar hensyn til medarbeidernes personlighet, individuelle situasjon og preferanser for hvor arbeidsoppgavene skal utføres.

Kommuniser beslutningene godt!

Hva valget blir, er opp til din organisasjon. Vi i Bwell anbefaler ledere å ta hensyn til en balansert tilnærming til individuelle behov, organisasjonens rammer, ivaretagelse av aktive- og helsefremmende løsninger – og ikke minst kommunisere beslutningene godt!

Av Lone Lekang, partner og salgssjef Bwell Norge AS
Publisert i Revisor Informerer 03:2021

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde