Mentale vaner

Å endre en mental vane kan være krevende, nettopp fordi vi prøver å innarbeide ny måte å tenke på. Tankemønstre vi har lært over lang tid, som er blitt en del av vår identitet og våre gamle nevrale hjernebaner, må revurderes og justeres. Dette, kombinert med økende krav og forventninger til enkeltmennesket på hjemmebane, i nærmiljøet og på arbeidsplassen, gjør det utfordrende å bryte gamle mønstre. Men det er mulig å gjøre ting som øker sannsynligheten for suksess.

Kategori:

Mentale vaner

 

Mental trening

Det er vitenskapelig bevist at hjernen vår har en fantastisk evne til å tilpasse og endre seg gjennom livet basert på våre erfaringer, adferd, miljø og tanker. Dette betyr at vi har makten til å omforme våre egne hjerner gjennom våre handlinger og tankesett. Å forstå dette kan være utrolig frigjørende. Vi er ikke fastlåst av våre tidligere erfaringer eller vårt genetiske oppsett. Vi kan faktisk «omprogrammere» vår egen hjerne og dermed endre måten vi opplever verden på.

 

En ting er å forstå det som kunnskap, en annen ting er å øve det inn som en ferdighet. Det er dette som er mental trening. Det som ofte skjer er at vi leser bøker om mental utvikling og trening, forstår konseptet, men ikke skaper rommet for selve treningen. Mental trening foregår best i de omgivelsene du har behov for den.

 

Hvordan endre mentale vaner

Vi antar at ting vil skje og hjernen vår er skapt for å forutse potensial og oppføre seg deretter. Hjernen fungerer som en maskin og har ikke kapasitet til bevisst å ta stilling til alle valgene og beslutningene vi må ta i løpet av en dag. Det er derfor naturlig at når vi tar 35 000 ulike valg, at deler av dette blir automatisert. Kanskje du har stilt deg selv spørsmålet: «Hvorfor gjør jeg det jeg gjør?» Eller tenkt at du gjerne skulle endret på noe, men finner det vanskelig. Svaret ligger i belønningen.

 

Hjernen vår er enkel på mange områder. Den er utformet slik at når den mottar en belønning, noe som føles godt, vil den gjenta handlingen. På samme måte vil den unngå situasjoner som gir oss ubehag eller ikke er til vår fordel. Dette betyr at det kan være vanskelig å endre gamle vaner og starte noe nytt fordi hjernen alltid vil foretrekke det enkleste og minst utfordrende alternativet.

 

For å forklare dette nærmere, kan vi bruke begrepet «vanens sirkel». I denne modellen mottar hjernen et signal, som deretter utløser en automatisert atferd som vi utfører. Til slutt opplever vi en form for belønning. Du sitter på bussen og kjenner at du kjeder deg. Du strekker hånden ned i lommen, tar opp telefonen og begynner å scrolle gjennom sosiale medier. Når du legger telefonen tilbake er det ikke noe spesielt som har skjedd, du føler deg bare tilfreds. Belønningen er at du har blitt underholdt. Signalet var at du kjedet deg, handlingen var å ta opp telefonen og belønningen er at du ikke lenger kjeder deg.

 

Det er viktig å være bevisst på disse belønningssystemene i hjernen vår, så vi kan være mer oppmerksomme på våre vaner og gjøre endringer når det er nødvendig. 

 

 

Mentale vaner

Mentale vaner kan være litt mer skjult og gjerne forkledd som den indre stemmen du hører, spørsmålene som stadig dukker opp og tankekjøret som plutselig kan oppstå. De mentale vanene følger den samme oppskriften som en fysisk vaneendring. Eksempelvis om du skulle ønske å begynne å trene, bruke telefonen mindre, eller spise sunnere. De følger vanesirkelen, der tankene blir trigget av et signal, selve tanken kommer og du kjenner på en belønning. Dine mentale vaner kommer ofte i forkant av den fysiske adferden. Tankene dine er en sterk påvirker til den faktiske fysiske utførelsen. 

 

Det er systemet med rutinene vi legger inn i hverdagen vår som utgjør den virkelige forskjellen. Mål har et sluttpunkt, mens vaner handler om det vi gjør i dag for å oppnå det vi ønsker om tre, fem eller ti år. Hva kan dette bety for deg i din hverdag? Skal vi overføre dette til hvordan vi kan endre tankesett, er det de små endringene vi gjør hver dag som til slutt skaper helheten. Dersom du bestemmer deg for å endre en enkelt tanke hver gang du kjenner at noe utfordrer deg eller at du starter dagen med å tenke en tanke du ikke har tenkt før, er du på god vei.

 

Du er i dag et resultat av valg du tok for tre til fem år siden. Når du ser deg rundt, er det de tingene du har rundt deg, tankene du tenker og handlingene du utfører. Alt dette er et resultat av valg du har tatt tidligere. Vi mennesker er hele tiden forpliktet til noe i livet vårt. Vi er like forpliktet til det som skaper uvaner i oss selv, som vi er forpliktet i det som skaper vekst. 

 

Bestem deg

Det er nå du må bestemme deg. Det er nå du må forplikte deg til deg selv og den utgaven av deg selv du ønsker å strekke deg mot og bli. Hvis du lukker øynene og ser deg selv om fem år; hva er annerledes? Hvis du skal beskrive hvordan du ser deg selv, gjør det som om du ser deg selv på film. Hvilke tanker er det som preger deg i møte med de situasjonene du ønsker å mestre? Når du gjør jobben med å visualisere deg selv i fremtiden vil du bygge fundamentet for motet du trenger å vise når du blir satt på prøve. Livet vil teste deg og det vil forsøke å utfordre forpliktelsen din og hvor hardt du faktisk tror på den endringen du ønsker å skape for deg selv. Det er i dette øyeblikket at motet ditt skal være det som lar deg krumme nakken og prøve på nytt. For hver gang du møter en barriere, bygger du ferdigheter til neste situasjon. Du blir bedre for hver gang du har det vanskelig😊 

 

 

 Utdrag av tekst fra: Det ingen lærte meg om mindset, av Tim Rudi Veiteberg

 

 

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde