Reboarding

Ilico - HR partner, deler tanker om reboarding!

Kategori:

Nå åpner Norge mer og mer etter 14-15 måneder med periodiske nedstengninger og mange leker nok med tanken om at vi snart kan møtes på kontoret alle sammen. Etter så lang tid med medarbeidere som har brukt spisebord som kontorpult og joggebukse som jobbantrekk, er det naturlig at tankesett, rutiner og holdninger er, eller har vært i endring. Derfor er det ekstra viktig å tenke over hvordan dere skal ta imot deres ansatte på kontoret igjen.

Noen anbefalinger for en vellykket reboarding:

♦ Lag en oversiktligplan for reboardingen. Sørg for at medarbeidere som har blitt ansatt i løpet av perioden med hjemmekontor får en ordentlig onboarding-prosess når de for førstegang møter fysisk på kontoret.  

♦ Se på muligheten for å ha litt færre møter enn tidligere. Mange har vendt seg til å fylle dagene med Teams-møter rett og slett fordi det lar seg gjøre uten forflytning og/eller transport. Det er viktig å huske at fysiske møter er mer krevende enn digitale-både med tanke på tid og energi.  

♦ Vær tydelig i kommunikasjonen, spesielt hvis større endringer er gjort i bedriften i løpet av det siste året.

Hybridkontor

Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet har gjennomført en undersøkelse med hensikt om å kartleggearbeidstakeres holdninger til hjemmekontor, og funnene viser at majoriteten ønsker seg tilbake til kontoret. Samtidig svarer 51% at de kan tenke seg hjemmekontor en-to dager i uken (OsloMet, 2021). Det såkalte hybridkontoret vil mest sannsynlig være realiteten i tiden fremover, og det kan potensielt by på utfordringer hvis vi ikke er forberedt.

Noen anbefalinger for et vellykket hybridkontor:

♦ Kartlegg og planlegg: Hvem ønsker seg tilbake på kontoret, og hvor ofte? Hvordan skal kontorutstyret fordeles- skal de som sitter hjemme et par dager i uken ha dobbelt opp av stoler og skjermer? Skal alle ha faste pulter og stoler på kontoret, eller er det mulighet for å redusere antall plasser?

♦ Respekter at medarbeiderne har ulike behov og ønsker: noen mistrives kanskje med hjemmekontor på grunn av plassmangel eller vanskeligheter for å konsentrere seg. Andre føler seg kanskje mer produktive hjemme enn de gjør i et åpent landskap på kontoret. Lytt til deres medarbeidere.

♦ Sørg for å ha systemer som inkluderer alle- både de som er på kontoret, men også dersom velger å sitte hjemme. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er minst like viktig nå som det var før pandemien.

Av Vilde Aas Johansen, Ilico AS

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde