Selvledelse

Erstatt ord med handling Selvledelse handler om evnen til å lede deg selv i forhold til det som skjer rundt deg og i deg. Om hvordan...

Kategori:

Erstatt ord med handling

Selvledelse handler om evnen til å lede deg selv i forhold til det som skjer rundt deg og i deg. Om hvordan du kan benytte metoder, ferdigheter og strategier som kan styrke dine vaner, aktiviteter og målsettinger. En sentral del av selvledelse er å oppøve dine ferdigheter til selvinnsikt, selvdisiplin og viljestyrke.

Selvledelse

Du kan utøve selvledelse på to forskjellige plan: selvledelse på organisasjonsarenaen og selvledelse som selvutvikling. Selvledelse er et relativt nytt fenomen innenfor ledelse. Metoden egner seg utmerket for å gjøre seg selv mer effektiv og for å gjøre medarbeiderne mer selvstendige. For at alle medarbeiderne skal få ut sitt potensial, er evnen til å lede seg selv gjennom selvutvikling helt sentral. Forutsetningene for å være en god leder for andre, er at du også er en god leder for deg selv.

Selvledelse over tidFor at du skal kunne lede deg selv over tid, er det noen grunnleggende fysiologiske og psykologiske faktorer som er avgjørende å ha som en grunnmur:tilstrekkelig med søvn og hvile, balansert fysisk trening, sunt kosthold, mental tilstedeværelse og innstilling.God helse gir overskudd. Søvn og hvile er etter min mening kanskje den viktigste faktoren for at du skal kunne bli fornøyd med egen innsats og for at selvledelse over tid kan utøves. Å være uthvilt øker også din viljestyrke til å gjennomføre det du har bestemt deg for.

Moderne dilemmaDet er fullt mulig å endre vaner. Du kan ta tak selv! Det moderne dilemmaet er å forsone seg med det livet man har og gjøre det beste ut av det. Du trenger ikke å endre livet drastisk. Vi kommer langt med å være bevisst på hva som gir energi og hva som tapper oss for energi, og sørge for at regnskapet er under kontroll og i balanse.Vi kan ikke være tilgjengelige og få med oss alt som skjer til enhver tid!Det er et utrykk som heter «Less is more». Ofte bruker vi for mye tid på ting som ikke har stor verdi, og for lite på det som virkelig betyr noe. Du kan jevnlig gi deg refleksjonsoppgaver og spørre deg selv: Hva tapper meg for energi? Hva gir meg energi? Hva blir balansen? Hva vil jeg ha mer av?

Stillhet – selvledelseSelvledelse er hva du sier til deg selv og hvordan du omsetter dialogen til bestemte handlinger. God selvledelse over tid er også avhengig av selvinnsikt, selvdisiplinog viljestyrke. Disse ferdighetene er trenbare og viktige hjelpemidler for å bli kjent med deg selv gjennom stillhet og bevisst tilstedeværelse.Å gjøre små endringer i hverdagen kan ha stor betydning for både helse, robusthet og prestasjon. I bunn og grunn handler selvledelse om å sette grenser for å leve gode liv.

Tre tips til økt selvledelse:

Sette av tid til stillhet hver dag – viktig for å øke egen selvinnsikt, robusthet og prestasjonsevne.Ha mål om gode daglige rutiner – tålmodighet må til for å gjøre mål om til vaner.Selvrefleksjon – se både på deg selv og på omgivelsene! Still deg selv spørsmål om hvordan nåsituasjonen er og om hva som skal til for å gjøre den bedre?

Det viktigste rådet jeg kan gi er å være tålmodig når en ny vane skal innarbeides. Dersom du vet at justeringen er viktig for deg og likevel synes det er vanskelig å gjøre endringer, søk inspirasjon og hjelp.

Forutsetningene for å være en god leder for andre, er at du også er en god leder for deg selv.

Ingun Mjaaland - Bwell Norge AS

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde