Selvomsorg som indre bærekraft

Hva gjør du for å ivareta din indre bærekraft? Hva får ditt energiregnskap til å gå i pluss – så du kan være den du ønsker å være i verden? Vi mennesker har grunnleggende personlige rettigheter – som ofte er lettere å unne andre enn å praktisere selv.

Kategori:

INDRE BÆREKRAFT

Hva gjør du for å ivareta din indre bærekraft? Hva får ditt energiregnskap til å gå i pluss – så du kan være den du ønsker å være i verden?

Vi mennesker har grunnleggende personlige rettigheter – som ofte er lettere å unne andre enn å praktisere selv.

Jeg har rett til å gi utrykk for min mening

Jeg har rett til å gi utrykk for egne synspunkter, verdier og holdninger

Jeg har rett til å synes at mine behov er like viktige som andremenneskers behov

Jeg har rett til å ha følelser

Jeg har rett til å uttrykke mine følelser

Jeg har rett til å bli hørt og til å bli tatt alvorlig

Jeg har rett til å bli respektert

Jeg har rett til å bestemme om jeg vil leve opp til andres forventninger eller handle som det passer meg så lenge jeg ikke krenker andres rettigheter

Jeg har rett til ikke alltid å være perfekt

Jeg har rett til å begå feil

Jeg har rett til å skifte mening

Jeg har rett til å si fra når det er noe jeg ikke forstår eller noe jeg ikke vet

Jeg har rett til ikke å ta ansvar for andres problemer

Jeg har rett til å be om det jeg gjerne vil ha (også selv om det ikke kan la seg gjøre)

Kort sagt har jeg rett til å være meg selv, uttrykke meg selv og handle som jeg selv finner det riktig – uten å føle skyld så lenge jeg samtidig er oppmerksom på at jeg ikke krenker andres rettigheter.

Hva hvis du velger deg én som du kan ta med deg resten av uken – og se hva det gjør for deg? Hvis og når det blir vanskelig – notere ned hvilke tanker som kommer i veien. Da får du tilgang til det som måtte komme i veien av tillærte leveregler – som kan endres.

Du fortjener å tillate en indre bærekraftig balanse.

 

CARINA CARL


psykolog   | forfatter   | lederutvikler   | CARINA CARL 

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde