"Sitting is the new smoking"

Hva gjør stillesitting med oss, og hvorfor er det sunt å gå?

Kategori:

En sliten person på jobb som sitter ved pulten sin

Dette begrepet har blitt godt kjent de siste årene. Samfunnet vi lever i legger til rette for at vi ikke behøver å bevege oss like mye som vi var nødt til da vi levde som jegere og sankere. Økt digitalisering gjør at vi kan jobbe fra «hvor som helst», og mat og tjenester kan du ved et enkelt tastetrykk få levert rett hjem på døren. Dette er i kontrast fra før i tiden hvor vi måtte fange og sanke maten vår selv, og gå eller bevege oss selv dit vi ønsket å dra. Kollektiv transport og biler har gjort oss mindre tvunget til å bruke beina å gå på. Vi er dermed blitt mer inaktive enn før.

Hva gjør stillesitting med oss, og hvorfor er det sunt å gå?

Helsen vår er viktig. Vi har kun én kropp, og den bør vi ta vare på for et godt og langt liv. Er vi inaktive kan viktige fysiske prosesser i kroppen reduseres. Vi kan få dårligere oksygenopptak, svakere muskulatur, og redusert blodgjennomstrømming til alle kroppens organer og celler.

Siden en inaktiv livsstil kan føre til dårligere helse, bør vi legge til rette for litt bevegelse hver dag. Fordelene med å gå er at du får økt oksygentilførsel og blodgjennomstrømming, samt at du blir sterkere ved å bruke kroppens muskler som aktiveres når du går. Det følger mange positive effekter på helsen ved å gå. Helsedirektoratet anbefaler at voksne bør være i fysisk aktivitet med moderat intensitet minimum 150 minutter per uke. Det anbefales en høyere dose med aktivitet for å oppnå økt helsegevinst. Inntil 300 minutter med moderat fysisk aktivitet i uken, eller inntil 150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av høy og moderat intensitet.

Stivner du i kontorstolen?

Dersom du har en stillesittende jobb, kan det være mer krevende å få lagt inn bevegelse i løpet av dagen. Du kan ta trappen istedenfor heisen, bruke noe av transportstrekningen til jobb som mosjon, reise deg en gang i timen for å strekke på beina og hente deg vann eller kaffe. Men dette er som regel ikke nok.

Vi anbefaler at du varierer kroppsposisjon i løpet av dagen. Det å variere mellom å stå, sitte og gå, vil kunne bidra positivt på helsen din. Ved å bruke kontormølle til hev-senk bord på jobb, kan du gå rolig mens du gjør enkle arbeidsoppgaver. 2-3 timer på kontormølla kan gi deg den anbefalte daglige aktiviteten. Ved sakte gående arbeid, svetter du ikke og får gjort like mye som når du sitter.

Dersom du øker hverdagsaktiviteten, kan du redusere muskelplager og få en rekke positive fysiske og psykiske helsegevinster!

Pernille Markussen

Helse- og ernæringsrådgiver, Bwell Norge

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde