Stopp opp og tenk etter

Hvordan tar du egentlig vare på deg selv for å få et langt og godt liv?

Kategori:

Hvordan tar du egentlig vare på deg selv for å få et langt og godt liv? Du jobber, du kjører bilen på service, du pusser opp boligen, du yter service overfor andre, men i hvilken grad utfører du service på deg selv?

Ta service på deg selv!

Det absolutt beste du kan gjøre for deg selv, er å ta vare på deg selv og kroppen din. Likevel stresser vi for mye, vi slapper ikke nok av, og vi spiser mat som ikke er bra for oss! Jeg har vært der selv og vet godt hva jeg snakker om.

Første steg du kan gjøre er å bli bevisst på din egen situasjon, andre steg er å spørre deg selv om du er villig til å gjøre en endring, tredje steg – ta action. Du kan kun bli den beste utgaven av deg selv og få frem eget potensial ved kontinuerlig å ta egen service. Tilstrekkelig søvn og hvile, balansert kosthold og fysisk aktivitet er viktige faktorer for å kunne prestere optimalt og samtidig ha et forhåpentligvis godt og langt liv.

Søvn og hvile

En utilstrekkelig mengde søvn har skadelige effekter på humør, motivasjon, helse og energinivåer. For lite og forstyrret søvn er blitt et folkehelseproblem, og forbruket av sovemidler er stort. Ved for lite søvn påfører vi kroppen en større stressbelastning. Dette er med på å svekke immunforsvaret og vi blir mer mottakelige for sykdom og plager.

Noen tips og råd for god søvnhygiene:

- Legg deg og våkne opp til samme tid hver dag.

- Logg av mobil, Ipad, pc og andre elektroniske duppeditter ca. én time før leggetid.

- Legg mobilen et annet sted enn på soverommet.

- Unngå stimulerende midler og store måltider de siste timene før leggetid.

Adferdsendringer:

- Mediter jevnlig (15 min. hver dag) med f.eks. fokus på din egen pust.

- Fysisk aktivitet (minimum 30 minutter moderat aktivitet pr. dag)

- Sett av to minutter til refleksjon over det som er positivt i livet ditt og dagen i dag.

Hverdagsaktivitet

«Alle» vet at trening og fysisk aktivitet er bra, og mange er fokusert på å trene. Likevel er det godt dokumentert at hverdagsaktiviteten hos de fleste synker dramatisk, og det er svært uheldig. Vi vet at tretthet og slitenhet er en medvirkende faktor til at fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet blir nedprioritert eller helt bortprioritert! Nok søvn og hvile kan derfor være starten på en mer aktiv hverdag.

Helsedirektoratet kom i 2014 med nye råd for fysisk aktivitet. For første gang anbefales det å redusere stillesitting for barn, ungdom, voksne og eldre. Både her til lands og internasjonalt har vi fått øynene opp for den store, selvstendige helserisikofaktoren stillesitting. Regelmessig fysisk aktivitet to til tre ganger i uken veier ikke opp for risikoen det medfører å sitte ned store deler av dagen, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet.

Bwell Norge har tatt økt hverdagsaktivitet på alvor og tilbyr aktive arbeidsstasjoner med kontormøller (som lar deg gå mens du jobber) for å redusere stillesitting. Sammen med restitusjonskonseptet Bwell Pausen, har Bwell helsefremming som sitt prioriterte fagfelt.

Målet er å bedre helsen til alle i bedriften!

Ingun Mjaaland

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde