Stressmestring med mental trening som metode

Mental trening er et viktig verktøy for å mestre stress. Jo mer man øver, jo bedre blir man. Derfor er det viktig å tilrettelegge for å øve på jobb.

Kategori:

Stress er et av de vanligste helseproblemene på norske og europeiske arbeidsplasser og kan være et stort hinder for et godt og produktivt arbeidsmiljø. En av tre nordmenn sier de opplever hverdagen som stressende og belastende. Derfor er det viktig å skape gode løsninger for å mestre stress på arbeidsplassen. Det er bra for tilstedeværelsen, for arbeidet vi skal gjøre og det har positiv virkning på helsen vår.

Hva er stress?

Stress er ikke en sykdom, men et velutviklet overlevelsesinstinkt. Når vi blir stresset, stiger adrenalinet og kortisolet i blodet. Det økte nivået av stresshormoner pumpes ut i blodet til de store musklene, sansene skjerpes og kroppen gjør seg klar til å håndtere den akutte situasjonen. Det er altså en nødvendig reaksjon for å overleve.

Vi skiller mellom to typer stress:

1.      Det kortvarige, sunne stresset

2.      Det langvarige, usunne stresset

Den kortvarige stressresponsen, det som skjer hormonelt i kroppen når vi blir stresset, er ikke farlig. Dette stresset er en naturlig reaksjon på det som skjer rundt oss. For eksempel når vi løper etter bussen eller gjør en rask unnamanøver i trafikken. Stresset skjerper sansene våre og setter oss i stand til å handle raskt. Det kan være ubehagelig mens det står på, men varer kun en kort stund. Etterpå slapper kroppen av igjen.

Det langvarige stresset oppstår når situasjoner og hendelser som stresser oss ikke går over. Stresset blir langvarig, hjernen fortsette å pumpe ut kortisol. Stressreaksjonen blir stående på og gir oss et forhøyet grunnstress. Om dette varer og gjør livet vanskelig i uker, måned og noen ganger år, er det skadelig for helsen vår. Denne typen stress sliter oss ut. Dette langvarige stresset må vi gjøre noe med!

Stressmestring

Hva skiller stressresponsen som gir en langvarig og skadelig effekt fra den sunne responsen? Og hvordan kan vi lære oss å mestre stress?

Den kortvarige stressresponsen er bra for oss. Dette stresset gir en treningseffekt. Vi trenger belasting for å bli mentalt sterkere og mer robuste.

Det er det langvarige stresset som er økende i den vestlige verden. Derfor er det viktig at arbeidsplasser har fokus på hvordan de forebygger og hjelper sine ansatte med å håndtere stress. Arbeidsplassen bør legge til rette for mental trening.

Det er stor individuell variasjon på hva som gir dette stresset. Vi reagerer nemlig ulikt på samme situasjon. En omstrukturering på jobb eller nye arbeidsoppgaver kan gi en person følelse av mestring og det å bli sett. Mens for en annen, kan det gi bekymringer og ubehag. Den ansatte kan ta med stresset hjem og miste nattesøvn og matlyst. Som igjen kan gå utover private relasjoner.

Nøkkelen til vår håndtering av stress ligger i vår tolkning og vår forventning om mestring. Det å mestre avgjør om stresset blir sunt eller usunt. Mental trening er et viktig verktøy for å bli mer robust når vi står i utfordrende situasjoner. Det å håndtere stress er nemlig trenbart. Jo mer man øver, jo bedre blir man på å håndtere vanskelige og stressende situasjoner.

Mentaltrening

Mental trening handler om teknikker for å bli sterkere mentalt og få et bedre tankesett som påvirker hvordan vi reagerer og handler. Mental trening er nyttig for alle. Det brukes både av toppidrettsutøvere og yrkesaktive for å prestere bedre. Ved å øve på avspenningsteknikker eller mentalt forberede oss på oppgaver og situasjoner, kan vi bygge mestringsfølelse som gjør at vi står mer robuste i nye utfordringer. Fokus og spenningsregulering er avgjørende ferdigheter for å kunne ha det bra i en hektisk jobbhverdag og i livet ellers. Mental balanse er en forutsetning for et godt liv.

Av Lone Lekang

Partner i Bwell Norge

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde