Indre bærekraft - Fra indre vekst til ytre forandring

I tider hvor usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet herjer, trenger vi en ny form for ledelse for en ny tid. I dagens raske forretningsverden er det ikke lenger valgfritt å dyrke indre vekst; det har blitt et strategisk imperativ. Det er mennesker som har skapt utfordringene verden står ovenfor, og bare mennesker kan løse dem.‍

Kategori:

Modell på Inner Development Goals - IDG

I 2015 ga bærekraftsmålene oss en omfattende plan for en bærekraftig verden innen 2030. De 17 målene dekker et bredt spekter av problemstillinger som involverer mennesker med ulike behov, verdier og overbevisninger. Det er en visjon om hva som må skje, men fremgangen langs denne visjonen har så langt vært skuffende. Vi mangler indre kapasitet til å håndtere vårt stadig mer komplekse miljø og utfordringer. Heldigvis viser moderne forskning at de indre evnene vi nå alle trenger kan utvikles. Dette var utgangspunktet for initiativet 'Indre utviklingsmål' - Inner Development Goals (IDG).

I dag trenger vi et bevist lederskap som er i stand til og villig til å samskape og samarbeide – som er motivert av et iboende behov for å skape forskjell for og med folk hver dag. Som leder navigerer vi i en virkelighet som er raskt, kompleks og i stadig endring. Fremvekst er en del av et globalt fellesskap av utøvere, forskere, ledere, konsulenter, trenere og flere som jobber sammen for å sette åpen kildekode Inner Development Goals [IDG]-rammeverket i handling, kollektivt. Inner Development Goals (IDGs) er en ideell organisasjon for indre utvikling som forsker på, samler inn og formidler vitenskapsbasert ferdigheter og kvaliteter som hjelper oss til å leve målrettede, bærekraftige og produktive liv. Rammeverket for indre utviklingsmål er grunnleggende i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Sammen bygger vi bro mellom kunnskapen din og virkningen av indre og ytre utvikling, og streber etter en bedre verden. La oss samskape og bli en drivkraft for endring!

Forskning fra World Economic Forum viser at 8 av 10 essensielle ferdigheter å utvikle innen 2022 - er myke ferdigheter. Derfor fokuserer vi på opplæring og kurs, som dyrker de samarbeidende og kulturelle ferdighetene og metodene som mennesker og din organisasjon trenger for å holde seg konkurransedyktig. Vår evne til å samarbeide kreativt er blant de viktigste disiplinene i dagens komplekse og mangfoldige kunnskapsøkonomi. Hvordan vi får de beste ideene, stiller spørsmål og tenker kritisk, samt ser nye perspektiver sammen, er nøkkelen til å drive en vellykket bedrift.

Skrevet av Jøril Korperud Johnsen, Fremvekst

Fremvekst er en del av et globalt fellesskap av utøvere, forskere, ledere, konsulenter, trenere og flere som jobber sammen for å sette åpen kildekode Inner Development Goals [IDG]-rammeverket i handling, kollektivt. Ønsker din bedrift foredrag eller kurs, ta kontakt med oss.

https://www.innerdevelopmentgoals.org

Bærekraft (bwell.no)

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde