Mer stress under pandemien - hva kan vi gjøre?

Fire av ti ledere kjenner seg mer stresset nå enn før pandemien. Nå vil flere ledere satse på mental trening og avslapning.

Kategori:

Dette viser undersøkelsen gjort av det svenske tidsskriftet Chef der 1367 ledere deltok. Dette er høye tall for en yrkesgruppe som allerede har et høyt stressnivå.

63% oppga at de har fått mye mer å gjøre nå og at dette er en av årsakene til opplevelsen av økt stress i hverdagen. Sammen med usikkerheten både for bedriftens framtid og for egne medarbeideres ve og vel, er dette den viktigste faktoren for at så mange som 60% sover dårligere.

Det oppleves som vanskelig å holde seg fokusert og til stede, og ikke minst føler flere at det ikke er lett å lede på avstand. Det oppleves for mange at de ikke strekker til hjemme eller rekker å være fysiske aktive som før, og dette påvirker følelsen av redusert livskvalitet for mange.

Mindre tid til å hente seg inn

Som om dette ikke var nok, påvirkes vi av den digitaliserte hverdagen hvor vi sitter hele dagen foran pc-en, og oppgavene går på løpende bånd. Hvor finner vi smutthullene for restitusjon og hvile?

Digitaliseringen har også virket negativt inn på våre sosiale relasjoner. Vi mennesker trenger hverandre, og vi har behov for å være fysisk sammen. Under pandemien kan kontakten med kolleger bli redusert, og det er lett å miste tilhørighet, motivasjon og samhold.

Hva gjør vi for å redusere stresset?

Ytterst få oppgir at de vil søke legehjelp eller psykologisk rådgivning for å få bukt med stresset, men de ønsker å mosjonere mer og satse på mental trening og avslapning. Flere vil snakke med sjefen sin og forsøke å redusere arbeidsbelastningen. 40% svarer at de ønsker å bruke fysisk trening for å redusere stress fremover. Det er fint. Vi synes likevel det er litt oppsiktsvekkende og svært gledelig, at så mange som 56% ønsker å bruke mer tid på mental trening og avspenning.

All forskning viser nemlig at man ved å øve på oppmerksomhet og tilstedeværelsen, Mindfulness og annen form for mental trening, vil man oppnå mer med mindre stress.

Dårlig søvn er et samfunnsproblem, og pandemien fører til generell nedsatt helse. Hvis man legger sammen faktorene; redusert søvn, mindre opplevd tilstedeværelse, nedstemthet og «kortere lunte», vil det kunne resultere i dårlig helse. Arbeidslivet skal være en kilde til utvikling, identitet og helsefremming. Vi bør spørre oss selv om hva vi mennesker trenger for å føle oss engasjerte og motiverte, for å få stimuli, oppnå utvikling og oppleve samhold.

Restitusjon og hvile

I Bwell har vi fokus på balanse mellom innsats og hvile, for at vi kan være produktive og ha en god arbeidshverdag. Som vi lader mobilen, må vi også lade kropp og hode. En liten pause i løpet av dagen kan være nok til at vi yter optimalt hele arbeidsdagen. «Stopp og sov 15 minutter» gjelder også på kontoret.

Powernaps og kvalitetspauser er et virkemiddel for å øke produktiviteten. Humøret reguleres, søvnkvaliteten bedres og immunforsvaret styrkes. Det lille kvarteret bekjemper det største problemet av alle – stress.

Vi er leverandør av Bwell Pausen til Olympiatoppen. Dr. Lars Engebretsen sier at en sjef som vil hente ut det beste hos sine ansatte må tilrettelegge for at de er i prestasjonstilstand. Derfor er det viktig at batteriene lades i løpet av en trenings- eller arbeidshverdag. Massasjeprogrammene til Bwell Pausen tilfredsstiller de medisinske kravene til massasje, og lydprogrammene er profesjonelt laget. Sjefsfysioterapeut Bjørn Fossan sier at deres valg av massasjestol er basert på Bwells fagkompetanse i utarbeidelse av restitusjonsverktøy.

Gjennom lydspor for mentaltrening kan du øve på stressmestring, forberede deg til et møte, øke motivasjon for fysisk aktivitet, konsentrasjon og tilstedeværelse, bedre søvn m.m. Dette gjøres gjennom øvelser i mindfulness, avspenning og visualisering. Eller kanskje det er en powernap som skal til.

Lydsporene er utviklet i samarbeid med noen av de fremste på feltet: Ph.d. psykolog Lars-Eric Uneståhl, Professor Dr. Med. Andries Kroese, Ph.d. idrettspsykolog Anders Meland og Ph.d. idrettspsykolog Frank Abrahamsen.  

Er din bedrift interessert i å teste Bwell Pausen? Ta kontakt her.

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde