Mindfulness på arbeidsplassen

Artikkel fra «Revisor informerer» ENKLE GREP GIR MINDRE STRESS OG BEDRE ARBEIDSMILJØ MINDFULNESSTRENING ER GOD INVESTERING i...

Kategori:

Artikkel fra «Revisor informerer»

ENKLE GREP GIR MINDRE STRESS OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

MINDFULNESSTRENING ER GOD INVESTERING i ansattes helse og arbeidsmiljø. De siste 15 årene er det lagt frem en rekke forskningsrapporter som gjennomgående viser meget god effekt på ulike helseparametere.

Hva er problemet?Stress er et stort problem i det moderne samfunn, og er blant de vanligste helseproblemene både på norske og europeiske arbeidsplasser, viser en ny undersøkelse gjennomført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). De fleste konsultasjoner hos allmennleger dreier seg om stressrelaterte problemer.

Vi vet i dag mye om den negative effekten av høyt stressnivå i kroppen over tid, blant annet hvordan stress kan føre til forhøyet kortisolnivå, økning i muskel- og skjelettplager og en generell reduksjon av immunforsvaret. Stressrelaterte plager fører til enorme kostnader, både for den enkelte bedrift og samfunnet for øvrig.

Hva er mindfulness?Mindfulness har sine røtter i buddhistisk østlig tradisjon og er 2500 år gammel. Den formen for mindfulnesstrening vi omtaler her, er frikoblet fra den religiøse dimensjonen, og det er stort sett denne formen som praktiseres i Vesten. Kabat-Zinn regnes som den vestlige grunnleggeren av mindfulness, og i 1980-årene etablerte han en egen klinikk for mindfulness på Universitetssykehuset i Massachusetts.

Mindfulness handler om å være bevisst til stede i livet akkurat nå, uten å dømme. Å kunne forholde seg til det som skjer her og nå, uten å bli fanget av følelser, eller tanker, som drar oss i retning av bekymringer om morgendagen, eller grubling over fortiden. Det motsatte av mindful er ubevisst, fraværende og fordomsfull.

TreningÅ være bevisst til stede / å være mindful er en treningssak, og for å oppnå effektene av det mindfulness-trening kan gi oss, må vi investere tid. Mindfulness-trening består av øvelser for sittende meditasjon, kroppsskanning og mindfulness i bevegelse. Øvelser som består av sittende meditasjon, regnes for å være de mest effektive for å trene vår egen evne til å forholde oss til virkeligheten slik den er og returnere til «her og nå». Man øver på å observere alt som skjer i stillheten, med en åpen og nysgjerrig holdning, uten å dømme.

Forskning og effektForskere har funnet målbare endringer i hjerneområder som er sentrale for stress, empati, selvfølelse og hukommelse hos forsøkspersoner som hadde praktisert mindfulness-trening.

Forskningen dokumenterer at hjernen er formbar, og at vi ved å meditere kan spille en aktiv rolle i å endre hjernen og øke vår oppmerksomhet og livskvalitet. Forskning viser at mindfulnesstrening kan bidra til reduksjon av stress, økt fokus og konsentrasjon, økt evne til empati, bedre søvn, å stabilisere blodtrykket, styrke emosjonell intelligens, styrke immunsystemet og kroppens evne til å håndtere sykdom, og å gi økt livskvalitet.

Det forskes også på mindfulness i Norge. Anders Meland er i avsluttende fase av sin doktorgradsavhandling, der han har forsket på effektene av 4–12 måneders mindfulnesstrening i prestasjonsmiljøer i Luftforsvaret og toppidretten. Ved bruk av objektive måleparametere (oppmerksomhetstester og måling av stresshormoner) fant han positiv sammenheng mellom grad av mindfulness og fleksibel oppmerksomhet. Treningen virket stressreduserende på akutt og langvarig belastning, også i perioder med ekstrem ytre arbeidsbelastning. Analysene av dybdeintervjuene viser at treningen har en rekke andre subjektive effekter, for eksempel bedret samhold og arbeidsmiljø.

Mindfulness på jobbenForfatterens arbeidssted, Bwell Norge AS, ser en økende etterspørsel etter foredrag og kurs i mindfulness. Det er ingen tvil om at mange ønsker effekten av mindfulness-treningen. Om du vil redusere stress og være til stede i nuet, være oppmerksom, ta gode beslutninger og jobbe for et godt arbeidsmiljø, så kan trening i mindfulness være en effektiv vei.

Ingun Mjaaland - Bwell Norge AS

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde