Søvn og hvile er avgjørende for gode prestasjoner på jobben!

Gammel erfaring og sunn fornuft viser at det er smart å sove på jobben. Nok søvn og hvile er avgjørende for god helse og prestasjoner på topp.

Kategori:

Hund som sover

Gammel erfaring og sunn fornuft viser at det er smart med en power nap i løpet av arbeidsdagen. Forskning bekrefter det samme. Nok søvn og hvile er nødvendig for god helse, mestring og prestasjon.


Ladestasjon

Stressforsker Ulf Lundberg mener at å hente seg inn igjen er den bortglemte medisinen og noe vi alle må gjøre daglig. Vi må lage rom for å hente ny kraft og energi – som vi lader mobilen så må vi lade kropp og hode. I dag er mangelen på tid til å hvile et større problem enn vår fysiske og psykiske belastning.

Bilde: Søvn og hvile er avgjørende for mennesker og dyr!


Søvn og hvile

Søvn er mat for hjernen. Under søvn skjer livsnødvendige prosesser både for hjernen og kroppen for øvrig. Sover vi for lite, kan det få store konsekvenser – dødelig, spesielt dersom vi kjører bil! Ved for lite søvn påfører vi kroppen en større stressbelastning. Dette er med på å svekke immunforsvaret og vi er mer mottakelige for sykdom og plager.

Søvnbehovet for den enkelte er individuelt, men de aller fleste har behov for 7–8 timer pr. døgn. Noen studier tar til orde for at vi i mange land, inkludert Norge, sover for lite − at lengden på søvnen er blitt redusert de siste årene. Årsakene til dette er mange og henger sammen med det hektiske samfunnet vi lever i. Søvn blir rett og slett nedprioritert.

Søvnmangel eller forskjøvet søvn over tid kan blant annet føre til stress, muskelplager, depresjoner og magetrøbbel. Studier indikerer også at søvnmangel kan gi økt risiko for hjerteproblemer og kreft. Skiftarbeidere er spesielt utsatt, fordi søvnmønsteret forstyrres kontinuerlig.

Mange arbeidstakere er så plaget av tretthet at det rangeres som deres største helseplage. Dette gjelder særlig yngre personer med god utdannelse. En undersøkelse, laget for Psykologisk institutt ved NTNU, viser at sju av ti arbeidstakere har vært plaget av tretthet de siste 30 dagene. Ressurssterke arbeidstakere under 40 år er mer trette enn andre.

Et direkte resultat er at tretthet kan være reduksjon i arbeidskapasitet.

Power nap på jobben

Power nap defineres som en kort søvnperiode som avsluttes før du går inn i dyp søvn. Forskning viser en rekke positive fordeler og effekter ved å ta seg en høneblund i løpet av arbeidsdagen: man opplever mindre stress, får økt oppmerksomhet og produktivitet, bedre hukommelse og inn læring. En power nap er også godt for hjertet, gir bedre kognitive ferdig heter, økt motivasjon for fysisk  aktivitet, økt kreativitet, bedre helse og økt overskudd.

Med andre ord, en liten power nap på ca. 15 minutter kan utgjøre en stor forskjell både for enkeltindividet og bedriften. En power nap kan gi økt overskudd og gjøre at man opplever mindre stress.

En av de fremste på feltet er søvnforsker Dr. Sara Mednick. Hun har publisert en rekke artikler i vitenskapelige magasiner verden over. Oppsummert viser forskningen at vi jobber på ca. 50 % av kapasiteten vår etter en 8–9 timers arbeidsdag. Ved en power nap daglig har vi mulighet til å øke arbeidskapasiteten vår betydelig, samtidig som vi vil ha mer overskudd til fritidsaktiviteter og sosialt samvær etter jobb.

Power naps kan ha ulike formål:

-  Regelmessig for forebygging av sykdommer og for å fremme godhelse. Vi snakker da om å ta en power nap hver dag eller 2–3 ganger pr. uke på et planlagt tidspunkt.

-  Akutt etter behov, en blund ved trøtthet eller ulike typer av muskelsmerter og plager som oppstår mer eller mindre akutt, f.eks hodepine.

-  Lyst og mulighet.  

Planlegg dine pauser

Mennesker er den moderne bedriftens største ressurs. Ledere som ser verdien av å ha medarbeidere i balanse, forstår at gevinst for individet gir gevinst for bedriften, sier lege og professor i fysiologi Kerstin Uvnäs Moberg. Implementering og planlegging av tiltak vil som oftest være avgjørende for suksess. Vil du ha mest mulig effektive medarbeidere med energi og arbeidslyst, bør du som leder kanskje legge til rette for en power nap i løpet av arbeidsdagen.

Stressmestring og restitusjon

Olympiatoppen, Felix Arkitekter, avdelinger ved Oslo universitetssykehus er blant noen av de som har implementert power nap som stressmestring og restitusjonsverktøy for utøvere og medarbeidere. Det er ingen tvil om at behovet for denne typen løsning vil væreøkende i tiden som kommer.


Ønsker du og din virksomhet å vite mer om hvordan våre kunder legger til rette for powernap på arbeidsplassen?

Ta kontakt med oss.

Tekst: Ingun Mjaaland

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde