På ledernes ønskeliste

Med inflasjon, krig, høye renter, oppsigelser og rekordhøyt stressrelatert sykefravær, når arbeidslivet nye høyder av utfordringer akkurat nå. Utfordringer som ledere forventes å takle – men hvordan ligger egentlig lederne våre an, hvem tar vare på dem og hva står øverst på ønskelisten?

Kategori: Mental helse

stresset mann

I søken etter produktivitet, suksess og en sunn arbeidsstyrke glemmes ofte en avgjørende dimensjon: ledernes egen helse, som ofte havner nederst på prioriteringslisten. I den svenske rapporten Chefsliv,  med 1.565 ledere i privat og offentlig sektor, svarte nesten tre av fire at de «helt eller delvis prioriterer sine ansattes arbeidssituasjon, noen ganger på bekostning av egen situasjon». Noe som risikerer å ha en negativ innvirkning ikke bare på lederens eget velvære, men også hele organisasjonen.

Rekordmange sykmeldte på grunn av stress

Ifølge svenske forsakringskassan har antall personer som er fraværende på grunn av sykdom med stressrelatert plager, økt med hele 29% fra juni 2019 til juni 2023. Den siste Management Health Report, fra 2019 av Previa, gjenspeiler også den negative utviklingen i lederstillinger. Stadig flere ledere er sykmeldt på grunn av psykiske lidelser – fra 28 til 78 sykedager per 100 ledere per år. Derfor er det ikke helt uventet at det som står øverst på ledernes ønskeliste i en fersk undersøkelse produsert av magasinet Chef ikke er høyere lønn og bedre biler, men mer restitusjon og en bedre balanse mellom jobb og fritid. Noe som ikke bare har betydning for lederne, men også for andre ansatte.


Restitusjon og aktiv hvile er etterspurt, og blir stadig oftere prioritert på arbeidsplasser. Faktisk er det i stor grad en avgjørende faktor for om vi er produktive, mindre slitne og stressede, trives og ikke minst blir på arbeidsplassen.

Med andre ord; restitusjon og aktiv hvile står ikke bare øverst på ledernes ønskeliste, men er en viktig investering for alle arbeidsplasser som ønsker å være attraktive, produktive og redusere turn-over.


01 Mental styrke og stressmestring

Mental styrke kan trenes- hele livet. Denne form for trening har til hensikt å utvikle psykologiske ferdigheter slik at vi på best mulig måte kan utnytte våre ressurser, og oppnå mer med mindre stress. I tillegg styrker du din evne til å slappe raskt og effektivt av. En ferdighet som er viktig for optimal restitusjon, avspenning og langsiktig prestasjon.

Ved å tilby muligheten for mental trening vil både ledere og ansatte utvikle strategier og lære metoder for å skape sunne vaner og bli mer motstandsdyktige. Kunnskap, strategier og metoder som de igjen kan dele på tvers av organisasjonen.

Ønsker din bedrift økt kompetanse innen mental trening og/eller stressmestring se vår Kurs - Bwell

02 Restitusjon på jobb

Folk snakker ofte om restitusjon på fritiden – hvile, trening, mer søvn, som er en forutsetning for å ha overskudd og energi. Men det skal ikke glemmes at restitusjonsmuligheter på arbeidsplassen er minst like viktig og nøkkelen til et godt arbeidsmiljø og robuste ansatte. Bærekraftige løsninger er basert på menneskers evne til å ta vare på oss selv, hverandre, planeten vår og vår økonomiske levedyktighet. For å styrke den evnen behøver vi VÆREKRAFT. Værekraft er vår evne til å bygge og styrke våre evner til å takle utfordringer og motgang.  I en verden som stadig blir mer kompleks og utfordrende, er det viktigere enn noensinne å dyrke våre mentale ressurser og finne bærekraftige løsninger.

Bwell Pausen er et restitusjons-konsept tilpasset behovene for aktiv hvile og restitusjon på arbeidsplassen.  Vil du vite mer? Kontakt (bwell.no)

03 Psykologisk Trygghet

Psykologisk trygghet er selve grunnlaget for bærekraftig utvikling og god organisasjonskultur. Fokusert oppmerksomhet, konsentrasjon, innovasjon og kreativitet, fleksibilitet, evnen til ny innlæring og hukommelse er alle underlagt og avhengig av en trygg kultur. På den måten kan vi si at psykologisk trygghet er direkte knyttet til resultater – via positiv samhandling og trivsel.

Bwells Partnere skreddersyr et opplegg om psykologisk trygghet for din bedrift!

04 Bærekraftige prestasjoner

Dagens teknologi har gitt oss muligheten til å bli mer fleksibel og mindre avhengig av å være fysisk tilstede på arbeidsplassene. Utfordringen er at grensen mellom jobb og privatliv har en tendens til å være uklar når vi er pålogget store deler av dagen. Derfor er det viktig å skape en kultur som verdsetter balansen mellom arbeid og privatliv, også for ledere. Hva er dine forventninger, ansvar og hva er dine retningslinjer for overtid og tilgjengelighet? Kanskje kan vi hjelpe dere med nettopp et kurs i bærekraftige prestasjoner.

Skrevet i samarbeid mellom Bwell og Promas

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde