Bwells kundebarometer

Bwell Pausen er et stressmestringskonsept for å forebygge stress på norske arbeidsplasser.

Kategori:

Bwells kundebarometer

Bwell Pausen er et stressmestringskonsept for å forebygge stress på norske arbeidsplasser. Bwell Pausen, utviklet i Norge og Sverige, kombinerer massasje med mental trening. Vi har gjennom året spurt yrkesaktive ansatte om deres opplevelser med Bwell Pausen og hvilken effekt dette har på deres helse, overskudd og prestasjoner. Vår erfaring er at hele 84% opplever at det å ta en hvilepause og trene på mental avspenning, gir stressreduksjon.

84% opplever at Bwel Pausen gir stressreduskjon

Noen av årets viktigste funn er:

Arbeidstakere opplever stress og opplever å være trette og slitne. Bwell Pausen fungerer meget godt for å redusere stress på norske arbeidsplasser. Restitusjon og søvn = overskudd og god arbeidsevne. 94% ønsker å ha mulighet til å ta pause på jobb.

For å kunne være produktive på jobb er det mange faktorer som spiller inn. - Den viktigste er overskudd.

42% opplever at de svært ofte eller ofte er trette og slitne i løpet av en måned

Det er et økende samfunnsproblem at vi er trøtte og slitne. Vi må alle ta ansvar for egen helse, samtidig som bedrifter er tjent med å legge forholdene til rette for den enkelte. Arbeidsgivere generelt vil ha produktive, friske og glade medarbeidere!        

Hvilken tilstand vi er i etter jobb, spiller også en rolle for hvordan vi har det om kvelden og arbeidsdagen etter. Bedrifter som legger til rette for at ansatte kan ta en høneblund midt på dagen, gir ansatte en mulighet til hvile og restitusjon. Studier viser at bedriften får igjen ved ansatte med mer overskudd. Sannsynligheten for at disse har ork til å ta deg en gåtur eller trene på kveldstid er også økende! En pause i arbeidstiden er en positiv spiral for økt overskudd og bedre helse.

I løpet av en 30 dagers periode er det 74% som svarer at de opplever å være trette og slitne og at dette påvirker deres daglige prestasjoner på arbeidsplassen.

I Bwell er vi opptatt av å tilrettelegge slik at ansatte på en enkel og effektiv måte kan ta pauser og trene på avspenning. Våre data bekrefter dette. 79% erfarer at en enkel pause på 15 minutter gjør dem mindre trette og dermed mer opplagte til arbeidsoppgavene de skal gjøre.

84% opplever stressreduksjon med Bwell Pausen

Stress er blant de vanligste helseproblemene både på norske og europeiske arbeidsplasser, viser en undersøkelse gjennomført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Stress på arbeidsplassen er et stort hinder for et godt og produktivt arbeidsmiljø.

I dag er stressituasjoner en stor del av hverdagen vår. Vi forsøker å utnytte enhver time maksimalt for å få mest mulig ut av den. Men får vi det? Ved å være pålogget og multitaske til enhver tid er risikoen for helseplager stor. De dagligdagse symptomene og plagene kan gjøre seg gjeldende ved tretthet, hodepine, muskelplager, søvnproblemer, mage/tarm-problemer osv. Langvarig stress kan ha langt større helsekonsekvenser!

Det er ikke nok med fysisk hvile. For å lade batteriene må den fysiske hvilen kombineres med mental avspenning. Det å hente seg inn igjen er den bortglemte medisin og noe vi alle må gjøre daglig.

Ulf Lundberg, stressforsker

Vi må lage rom for å hente ny kraft og energi – som vi lader mobilen, så må vi lade kropp og hode. I dag er mangelen på tid til å hvile et større problem enn vår fysiske og psykiske belastning. Vår erfaring er at hele 84% opplever at det å ta en hvile pause og trene på mental avspenning, gir stressreduksjon!

78% får mer overskudd ved å ta en powernap når de er på jobb

Forskning viser at stillhet kan ha betydning for våre beslutningsevner og relasjoner, fordi det gir oss mulighet for refleksjon. Mennesket er født med en trang til å fylle tiden med noe – noe som dessverre bidrar til mer stress, redusert konsentrasjon og prestasjon. Om vi ikke legger inn mottiltak, kan det få store konsekvenser både for folks helse og bedrifters bunnlinje.

Stillheten kommer ikke av seg selv – det må lages rom for stillhet hver dag.

Når du oppsøker stillheten og det blir stille i omgivelsene dine, er det ikke sikkert du opplever stillhet i sinnet. Det er helt vanlig! Likevel finnes det et stille sted inne i oss, uansett hvor mye det stormer i omgivelsene.

46% av skiftarbeideren opplever at de sover bedre når de har tatt en powernap i løpet av nattskiftet

Det er full enighet i vitenskapelige studier at søvn spiller en avgjørende rolle på våre prestasjoner, og at nok søvn er viktig for at vi skal kunne fungere optimalt. Den samme enigheten innebærer også at den søvnen vi får ved normal nattesøvn, er den viktigste, og at søvn etter nattskift ikke kan erstatte denne. Hvilke tiltak kan iverksettes for alle de som jobber turnus og natt?

Power nap er et begrep som har vært på full fart inn i diskusjonen det siste tiåret, om gode tiltak i en skiftplan for turnusarbeidere. Magnar Kleiven, lege

Powernap var i utgangspunktet ikke tenkt som et arbeidsmiljøtiltak, men et tiltak som skulle øke produktiviteten. Men studier viser at folk hadde det litt bedre dersom de sov 15 – 20 minutter på jobb. Formålet med å ta powernap i løpet av nattevakten er et arbeidsmiljøtiltak for å redusere antall våkne timer i strekk, og dermed reduserer bivirkningene ved turnusarbeidet. Studier viser i tillegg at folk arbeider rett og slett litt bedre dersom de sov litt på jobb.

Ansatte på OUS, vet hvor viktig det er for ansatte i turnus å ta powernap.

94% vil å beholde Bwell Pausen på arbeidsplassen sin

Når vi spør våre kunder om de vil beholde Bwell Pausen som et stressmestringstiltak på sin arbeidsplass, svarer hele 94% -  Ja!

Bwell har som mål at ansatte i bedrifter, som har Bwell Pausen, skal kjenne til verdien i det er å ta pause. De tilbakemeldningene vihar fått, tilsier at vi er godt på vei for å nå målet.

94% av våre kunder ønsker å beholde Bwell Pausen på sin arbeidsplass

Takk til alle våre kunder!

Bli kunde hos Bwell

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli kunde.

Bli kunde